Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech.

Shoda přísudku s podmětem několikanásobným

1 Podmět předchází přísudku
1.1 Několikanásobný podmět se skládá ze jmen v čísle jednotném
1.1.1 Složkou několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného
1.1.2 V několikanásobném podmětu není jméno rodu mužského životného
1.2 Několikanásobný podmět se skládá ze jmen v čísle množném
1.2.1 Mezi složkami několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného
1.2.2 V několikanásobném podmětu není jméno rodu mužského životného
1.2.3 Podmětem jsou jména rodu středního
1.3 Několikanásobný podmět se skládá ze jmen v různém čísle
1.3.1 Jednou ze složek několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného
1.3.2  Složkou několikanásobného podmětu není jméno rodu mužského životného
1.3.3 Podmětem jsou jména rodu středního, alespoň jedno v čísle jednotném
2 Přísudek předchází podmětu
2.1 Složkou několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného
2.2 V několikanásobném podmětu není jméno rodu mužského životného
3 Několikanásobný podmět s předložkou (otec s matkou)
3.1 Přísudek následuje za několikanásobným podmětem
3.2 Přísudek předchází několikanásobnému podmětu
3.2.1 Podstatná jména jsou v čísle jednotném
3.2.2 Podstatná jména jsou v čísle množném
3.2.3 Podstatné jméno s předložkounení složkou podmětu
4 Několikanásobný podmět a několikanásobný přívlastek (česká a německá strana)

1 Podmět předchází přísudku

Obecně platí pravidlo, že pokud je podmět několikanásobný, přísudek má také tvar množného čísla (Otec a matka se už nehádali.). Různé typy přísudku viz Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, obtížnější typy shody viz Složitější případy shody přísudku s podmětem. Výjimkou je případ, kdy jsou podmětem abstraktní jména stejného rodu, potom lze v přísudku připustit jako možný i tvar jednotného čísla: Čtení a psaní mu nečinilo potíže vedle Čtení a psaní mu nečinily potíže. Množné číslo v přísudku však i zde chápeme jako základní variantu.

1.1 Několikanásobný podmět se skládá ze jmen v čísle jednotném

1.1.1 Složkou několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného

Je-li složkou několikanásobného podmětu alespoň jedno podstatné jméno rodu mužského životného, shoda se řídí jím, a v přísudku proto píšeme měkké -i:

Muž a žena stáli poněkud bezradně před obchodním centrem.
Klára, Daniela, Tereza a Hanuš se začali pohupovat v rytmu.
Český prezident a anglická královna byli vyzváni zástupci ostatních států k slavnostnímu projevu.

1.1.2 V několikanásobném podmětu není jméno rodu mužského životného

Není-li složkou podmětu jméno rodu mužského životného, mají jména rodu mužského neživotného a rodu ženského přednost před rodem středním. V přísudku v takových případech píšeme -y.

Hrad a celé město pod ním byly dědičným lénem knížete Spytihněva.
Itálie a Česko se dohodly na mezinárodní spolupráci.
Evropský parlament a Evropská rada hlasovaly o unijním rozpočtu.
Česká televize a Český rozhlas byly oceněny za kulturní projekt.
Kolegyně a její dcera pekly koláče už od rána.
Garáž i auto byly zničeny povodní.
Rakousko a Polsko přistoupily neprodleně k jednání.
Štěně a morče zůstaly v bytě úplně samy.

1.2 Několikanásobný podmět se skládá ze jmen v čísle množném

1.2.1 Mezi složkami několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného

Jestliže podmět obsahuje alespoň jedno jméno rodu mužského životného, v příčestí píšeme měkké -i:

Maličcí amazonští papoušci a čerstvě narozená opičí mláďata přilákali do zoo tisíce návštěvníků.
Krásné modelky, úspěšné moderátorky a nadějní novináři se sešli na benefiční akci.
Stromečky, hvězdy a sněhuláci byli namalováni na mnoha vánočních přáních.

1.2.2 V několikanásobném podmětu není jméno rodu mužského životného

Jestliže jsou v podmětu jména rodu mužského neživotného nebo ženského (nikoli však jména rodu mužského životného), píšeme v přísudku -y tvrdé:

Létající talíře a další atrakce kroužily noční oblohou.
Děti a housata běhaly po pokosené louce.
Dívky i jejich matky byly rády, že to tak dopadlo.
Burzovní společnosti a nejznámější akcionářky byly tématem novinového článku.
Evropské státy a mocnosti jihoamerického kontinentu se sešly u kulatého stolu.

1.2.3 Podmětem jsou jména rodu středního

Pokud jsou všechna podstatná jména rodu středního v podmětu v množném čísle, je namístě koncovka -a:

Auta a jiná motorová vozidla se řítila z kopce nepovolenou rychlostí, pronásledována policejní sirénou.
Kuřata a housata byla prodána za symbolickou cenu sousedce.
Všechna stavení i zvířecí obydlí byla zahalena hustou mlhou.

1.3 Několikanásobný podmět se skládá ze jmen v různém čísle

1.3.1 Jednou ze složek několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného

Jestliže je složkou několikanásobného podmětu alespoň jedno podstatné jméno rodu mužského životného, ať v čísle množném, či jednotném, shoda se řídí jím a v přísudku je nutné užít měkké -i:

Richard, Eva a vypůjčená štěňata zničili babiččiny záhony.
Zdravotní sestry a muž z čekárny pomohli zraněnému do ordinace.
Veselá vdova a její nápadníci zakončili operetu společnou árií.

1.3.2  Složkou několikanásobného podmětu není jméno rodu mužského životného

V případě, že součástí několikanásobného podmětu není jméno rodu mužského životného, ale jméno rodu mužského neživotného anebo ženského, píšeme v přísudku -y:

Lány polí, statek a dvě stodoly patřily sedláku Hradílkovi.
Psací stroj, násadky a pera byly pokryty prachem.
Pohoda, klid a relaxační koupele byly nedílnou součástí Petrova pobytu v lázních.

O životnosti a o gramatickém rodu podstatných jmen viz Životnost podstatných jmenShoda přísudku s podmětem jednoduchým.

1.3.3 Podmětem jsou jména rodu středního, alespoň jedno v čísle jednotném

V případě, že podmět tvoří jména rodu středního a alespoň jedno je v čísle jednotném, v příčestí píšeme -y:

Housata a kotě se honily na dvorku.
Auta a jízdní kolo byly zaváty listím.
Skladiště i nářadí byly prodány za nízkou cenu.
Moře, pohoří, skaliska i celé pobřeží byly zaplaveny přívaly dešťů.

2 Přísudek předchází podmětu

Jestliže přísudek předchází podmětu, máme dvojí možnost, čím řídit shodu. Řídíme ji buď pravidlem o přednosti rodů, nebo ji určuje to podmětové jméno, které je nejblíže přísudku. Bližší podmětové jméno pak v těchto případech stanoví rod a číslo příčestí:

V porotě zasedla Ema Lhotecká a Jiří Jach.
U vrátek postávalo dítě a jeho otec.

Uvedená dvě pravidla se vztahují jak na podmět několikanásobný v množném čísle, tak na podmět několikanásobný v jednotném čísle.

2.1 Složkou několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného

Řídíme-li se pravidly o přednosti rodů, kterým se věnoval předchozí výklad, připomeňme, že mužský rod životný má přednost před všemi ostatními rody, a je-li složkou podmětu alespoň jedno jméno rodu mužského životného, v přísudku píšeme měkké -i.

Za nehodu nesli odpovědnost průmyslové podniky a občané okresního města.
K dalším pohovorům byli vybráni Jana Jarská a Josef Papeženec.
Ze zábavy zmizeli Gabriela, Irena, Šárka i Pavel.
Charitativní akci sponzorovali akciové společnosti a zastupitelé města.

Druhou možností je řídit shodu podle první – přísudku nejbližší – složky podmětu:

Za nehodu nesly odpovědnost průmyslové podniky a občané okresního města.
K dalším pohovorům byla vybrána Jana Jarská a Josef Papeženec.
Ze zábavy zmizela Gabriela, Irena, Šárka i Pavel.
Charitativní akci sponzorovaly akciové společnosti a zastupitelé města.

2.2 V několikanásobném podmětu není jméno rodu mužského životného

Není-li podstatné jméno rodu mužského životného složkou podmětu, ale jsou jím jména rodu mužského neživotného a/nebo ženského, mají „přednost“ před rodem středním – shoda se řídí jimi, v přísudku píšeme tvrdé -y:

Program večera zkritizovaly obecenstvo i odborná porota.
V novinách byly pochváleny města a jejich starostky.
Opraveny byly pobořená hradiště i tvrze.
Na jubilejním plese tančily prapodivná stvoření z pohádek i krásné tanečnice.

Shodu můžeme řídit i podle bližšího jména:

Program večera zkritizovalo obecenstvo i odborná porota.
V novinách byla pochválena města a jejich starostky.
Opravena byla pobořená hradiště i tvrze.

Na jubilejním plese tančila prapodivná stvoření z pohádek i krásné tanečnice.

3 Několikanásobný podmět s předložkou (otec s matkou)

Zvláštním případem je typ podmětu, který je rozvit předložkovým tvarem s významem doprovodu (ženy s muži, Petr s Jindřiškou). Jde o situaci, kdy jsou složky několikanásobného podmětu významově rovnocenné, ale formálně nikoli. V takových případech se připouští shoda dvojí – podle jména v prvním pádu, nebo (jen pokud podmět předchází před přísudkem) se podmět chápe jako několikanásobný a platí pravidla uvedená v bodech 1.1 a 1.2, tedy pravidla o přednosti rodů.

3.1 Přísudek následuje za několikanásobným podmětem

Shoda podle podstatného jména v 1. pádě:

Dívky s chlapci tančily až do rána.
Julie s Kamilem zmizela v polích.
Divoká prasata s bažanty se řítila na návštěvníky lesa.

Shoda jako u několikanásobného podmětu:

Dívky s chlapci tančili až do rána.
Julie s Kamilem zmizeli v polích.
Divoká prasata s bažanty se řítili na návštěvníky lesa.

3.2 Přísudek předchází několikanásobnému podmětu

3.2.1 Podstatná jména jsou v čísle jednotném

Jestliže přísudek předchází podmětu a jména jsou v čísle jednotném, je obvyklejší shoda podle podstatného jména, které je nejblíž přísudku:

Ve večerních hodinách odcházela i (odcházeli) Zina s Evženem pozorovat první hvězdy.
Za jabloní stálo
i (stáli) děvče s psíkem.

3.2.2 Podstatná jména jsou v čísle množném

Pokud jsou jednotlivé složky několikanásobného podmětu v čísle množném, i tehdy je obvyklejší shoda podle bližšího jména:

Místní báchorky vyprávěly (i vyprávěli) stařenky se stařečky.
Ulicemi se řítila
(i řítily) auta s motocykly.

3.2.3 Podstatné jméno s předložkounení složkou podmětu

V některých případech však podstatné jméno v sedmém pádě není složkou podmětu, ale je ve větě příslovečným určením: Na závěr soutěžního odpoledne dívky s chlapci závodily ve střelbě z kuše (= dívky soupeřily s chlapci) × Na závěr soutěžního odpoledne dívky s chlapci závodili ve střelbě z kuše (= dívky a chlapci společně závodili).

4 Několikanásobný podmět a několikanásobný přívlastek (česká a německá strana)

Někdy by v několikanásobném podmětu docházelo k opakování podstatného jména, k němuž se vztahuje shodný přívlastek: Česká (strana) a německá strana se dohodly na spolupráci. V takových případech se první podstatné jméno obvykle vypouští. V případě, že podmětová jména jsou v jednotném čísle, je přípustná shoda dvojí (bez ohledu na pořadí podmětu a přísudku), přičemž tvar množného čísla chápeme jako základní:

Česká a německá strana přistoupily (i přistoupila) na návrh spolupráce.
Zahraniční a tuzemská firma zpracovaly
(i zpracovala) podklady k fúzi.
Domácí i hostující mužstvo byly rády
(i bylo rádo), že zápas skončil remízou.
K podpisu deklarace přistoupily (i přistoupila) česká a slovenská strana.
Rozšíření poboček v asijských státech schválily
(i schválilo) tuzemské i zahraniční představenstvo korporace.

Je-li složkou podmětu podstatné jméno abstraktní, je shoda vždy v čísle jednotném:

Otcovo a matčino váhání situaci nevyřešilo.
Tvoje a její uvažování mělo chybné vývody.

<-->

<-->