Jak citovat Internetovou jazykovou příručku

Při citování Internetové jazykové příručky doporučujeme uvádět zdroj ve formě:

Internetová jazyková příručka [online] (2008–2024). Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Cit. 24. 5. 2024. <https://prirucka.ujc.cas.cz/>.


Prosíme, abyste u vědeckého výsledku využívajícího dat Internetové jazykové příručky také vždy uváděli následující dedikaci, která by měla být i součástí zápisu do databáze RIV:

Práce používá data, která poskytuje výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).