Návštěvnost

Následující dva grafy zobrazují statistiky návštěvnosti od zveřejnění slovníkové části Internetové jazykové příručky 14. 1. 2009 (předtím byla přístupná jen výkladová část) do prosince 2022 včetně. Šedé sloupce a šedá čísla vpravo odpovídají v obou grafech počtům za jednotlivé měsíce, černé sloupečky a černá čísla vlevo odpovídají počtům za jednotlivé dny. Čísla na spodních okrajích grafů označují měsíce. Je snaha nepočítat přístupy, které byly generovány automaticky např. internetovými vyhledávači, alespoň nakolik je možné je rozpoznat (tvoří necelou polovinu všech přístupů).

Jednotlivé přístupy (kliknutí)

Celkem více než 214 000 000 přístupů. Přístupů ke slovníkové části je zhruba třikrát tolik co přístupů k výkladové části. V roce 2022 průměrný denní počet přístupů přesáhl 68 000, ve „školních“ dnech byla průměrná návštěvnost přes 83 000 přístupů. K anglické verzi evidujeme celkem přes 1 600 000 přístupů, z toho necelých 200 000 v roce 2022.
denní a měsíční graf jednotlivých přístupů
denní a měsíční graf jednotlivých přístupů

Unikátní IP adresy

Celkem více než 4 000 000 unikátních IP adres.
denní a měsíční graf unikátních IP adres
denní a měsíční graf unikátních IP adres