Úpravy v Internetové jazykové příručce

Tato stránka slouží k zaznamenávání úprav provedených ve výkladové i slovníkové části Internetové jazykové příručky (IJP).

Uvádíme zde jen zásadní úpravy. V IJP jsou jinak průběžně prováděny i další, drobné opravy –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ IJP se neustále rozšiřuje a zpřesňuje. Tyto drobné opravy spočívají např. v lepší, uživatelsky vstřícnější prezentaci informací už v IJP obsažených, v doplňování chybějících informací k vybraným heslům (např. do rubriky „výslovnost“, když praxe ukáže, že je potenciálně problematická, nebo do rubriky „poznámky k heslu“, pokud je nutno doplnit k určitému slovu zpřesňující výklad), či v dílčích revizích (např. odstraňování systémově možných, ale reálně neužívaných variantních koncovek některých pádů vybraných slov).

Jako první zde v červenci 2023 zveřejňujeme dvě zásadní změny provedené výjimečně už v průběhu tohoto roku. Aby nebylo nutné neustále sledovat, zda v IJP nedošlo k zásadní změně, budeme ovšem nadále (od roku 2024) všechny zásadní změny provádět jen jednou za rok a zveřejňovat je na této stránce vždy začátkem července.

U každé úpravy uvádíme stručné zdůvodnění. Podrobnější výklad lze nalézt po kliknutí na odkaz do Databáze jazykových dotazů.

Změny provedené do července 2023

Štrůdl –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ v hesle štrúdl byla do rubriky „lze i“ doplněna varianta štrůdl

Slovo štrúdl/štrůdl pochází z německého der Strudel ‚závin‘, a proto jej dosavadní kodifikace doporučovala psát výhradně s ú. Daný výraz však v češtině už natolik zdomácněl, že jeho cizí původ je pro mnoho uživatelů češtiny zastřený, řada pisatelů výraz vnímá jako domácí slovo, v němž se –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ nejde‑li o jeho začátek –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ píše ů. Podoba štrůdl proniká i do korigovaných, spisovných textů, a proto ji uvádíme v rubrice „lze i“ v IJP jako možnou variantu k jediné dosud kodifikované podobě štrúdl. Podrobnější zdůvodnění naleznete v Databázi jazykových dotazů zde.

Hranolka –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ vedle hesla hranolek, m. neživ., bylo zveřejněno nové heslo hranolka, ž.

Slovo hranolka označující ‚pokrm z brambor‘ se používá zejm. v množném čísle (hranolky), Původní význam ‚malé (bramborové) hranoly‘ je pro mnohé uživatele již zastřený. Slovo hranolka je poměrně běžné i v korigovaných, spisovných textech, proto do IJP zařazujeme vedle stávajícího výrazu hranolek i nové heslo hranolka. Podrobnější zdůvodnění naleznete v Databázi jazykových dotazů zde.