Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech.

Skloňování mužských jmen vzoru předseda – 2. p. j. č.

Mužská životná podstatná jména, která mají v 1. pádě před zakončením -a měkkou souhlásku (j, ž, š, č, ř, c), se skloňují podle podvzoru typu „předseda“, tj. podle „rikša“ (‚člověk, který tahá lehký dvoukolový nájemný vozík‘), případně „paňáca“.

Ve 2. pádě čísla jednotného je pak u těchto podstatných jmen koncovka -i, např. rikša rikši, paňáca paňáci, bača bači, mahárádža mahárádži, nindža nindži, paša paši, Váša Váši, NohavicaNohavici. Měkké -i napíšeme též ve 2. pádě vlastních jmen mužského rodu typu Moravia Moravii, GoyaGoyi, protože tato jména mají ve výslovnosti 1. pádu před koncovým -a měkkou souhlásku, srov. [moravija], [goja].

Pozor musíme dávat na neslovanská vlastní jména, u nichž se zakončení -ca vyslovuje jako [ka], např. Lorca [lorka], Petrarca [petrarka]. U těchto jmen je ve 2. pádě koncovka -y, srov. Lorcy, Petrarcy (viz Psaní i – y po písmenu c ). Pokud se jedná o tradičně známá jména, můžeme též ve skloňovaných tvarech používat podoby napsané v souladu s výslovností, tj. s -k-, např. Lorky, Petrarky (k tomu srov. též Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [-a, -á]).