Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Časové údaje

Při zápisu času jako denní doby se hodiny a minuty podle PČP oddělují tečkou, za níž se nedělá mezera. Hodiny 0–⁠9 se píšou jednomístně, minuty dvojmístně: 7.30, 18.30, 23.25 h, porada začíná v 8.05 hod., dostavte se v 10.15 hodin.

ČSN 01 6910 umožňuje místo tečky používat jako oddělovač hodin a minut dvojtečku. Při použití dvojtečky se hodiny 0–⁠9 mohou uvádět též dvoumístně: 7:30, 18:30, 03:25 h, porada začíná v 8:05 hod., dostavte se v 10:15 hodin.

Slova hodina, minutasekunda se krátí mezinárodními značkami h, min, s nebo českými zkratkami h., hod., min.; tedy např. 8 h, 8 h.8 hod.; 30 min30 min.; ale pouze 15 s (viz příloha Zkratky a značky v SSČ).

Při zápisu doby trvání (např. sportovních výkonů) se hodiny, minuty a sekundy oddělují dvojtečkami. První uvedená složka časového údaje se přednostně píše jednomístně, další složky vždy dvoumístně. Desetinná část se odděluje desetinnou čárkou: nejlepší závodník doběhl v čase 2:05:27,15 (čteme: v čase 2 hodiny 5 minut 27 sekund 15 setin sekundy).

Časová rozmezí píšeme s pomlčkou bez mezer: 10–⁠13 hod., oběd 12.00–⁠12.45, návštěvní hodiny: květen–⁠září 9–⁠17 h, říjen–⁠duben 9–⁠16 h (viz Pomlčka).