Pravopis – interpunkce → Psaní čárky před spojkami anebo, aneb, čili, neboli

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Psaní čárky před spojkami anebo, aneb, čili, neboli

Spojka anebo

Spojka anebo je podle SSČ spojkou vylučovací, proto před ní píšeme čárku, jestliže uvádí alternativy, které se navzájem vylučují. Vylučovací vztah je často podpořen užitím buď u prvního členu spojení: Je odpočinek právem, anebo povinností člověka? Na jejich přátelství není zřejmé, zda vychází ze známého „vrána k vráně sedá“, anebo „protiklady se přitahují“. Buď úkol splníš, anebo ztratíš důvěru všech.

Vyjádření se spojkou anebo také často poklesá k vyjádření pouhé eventuálnosti. V takovém případě čárku nepíšeme: Dědeček přijede dnes anebo zítra. Koupíme si na chalupu kočku anebo psa. Nové bydlení můžete financovat hypotékou anebo úvěrem ze stavebního spoření.

Varianta aneb

Spojka aneb je v současné češtině knižní, dnes je její užití omezeno na označení podtitulu uměleckého díla, článku apod. Složku za aneb můžeme chápat jako jinou variantu názvu i jako součást názvu, proto ji lze psát s velkým i s malým písmenem. Čárka se před aneb nepíše: Fidlovačka aneb Ž/žádný hněv a žádná rvačka, Krvavý soud aneb K/kutnohorští havíři, Drahomíra aneb K/krvavé křtiny, Desetkrát v ordinaci aneb K/kolik zaplatíte, Stop konzumu radikálně aneb P/problémy současné civilizace. V tomto významu se někdy užívá též spojek čilineboli: Lesk a bída krajů čili/neboli/aneb M/mnoho psů –⁠⁠⁠ zajícova smrt (viz též Velká písmena –⁠⁠⁠ dokumenty, umělecká a odborná díla).

Spojky neboli, čili

Spojky neboličili vyjadřují totožnost, čárku před nimi nepíšeme: diabetes čili (neboli) cukrovka, kaleidoskop čili (neboli) krasohled.

Spojka čili se někdy používá stejně jako anebneboli v podtitulech uměleckých děl, článků apod.: Umělohmotná skalka neboli/čili/aneb D/důkladný úklid (viz bod 1.1).