Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Označování hlásek písmeny

Pro označování českých hlásek používáme těchto 39 písmen: a, á, b, c, č, d, ď, e, é, ě, f, g, h, ch, i, í, j, k, l, m, n, ň, o, ó, p, r, ř, s, š, t, ť, u, ú, ů, v, y, ý, z, ž. V češtině, na rozdíl od jiných jazyků, se spřežka ch, která vznikla spojením písmen ch, považuje za jedno písmeno. Tomu odpovídá řazení slov ve slovnících, encyklopediích, jmenných seznamech atp. (Viz i Abecední řazení.)

Ve slovech cizího původu se vyskytují ještě písmena q, wx, ve slovech citátových a zejména vlastních jménech i písmena další, např. à, ä, ã, ö, ü, ç, ñ, ł, ĺ (viz Počešťování přejatých slov včetně vlastních jmen).

O vztahu hlásek a písmen viz Vztah zvukové a grafické stránky jazyka.