Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech.

Časové údaje

Hodiny a minuty se podle PČP oddělují tečkou, za níž se nedělá mezera: 7.30, dostavte se v 18.30 hod. ČSN 01 6910 odděluje hodiny, minuty a sekundy dvojtečkou: 09:45, 03:25 h, 10:30:15, přičemž v souvislém textu lze hodiny uvádět též jednomístně: porada začíná v 8:05 hodin; dostavte se v 9:15 hod.

Slova „hodina, minuta, sekunda“ se krátí mezinárodními značkami h, min, s nebo českými zkratkami h., hod., min.; tedy např. 8 h, 8 h. i 8 hod.; 30 min30 min.; ale pouze 15 s (viz příloha Zkratky a značky v SSČ).

Časové údaje při sportovních výkonech se píšou bez označení časových jednotek. Při zápisu času u sportovních výkonů se hodiny, minuty a sekundy oddělují dvojtečkou. Desetiny a setiny sekundy se oddělují desetinnou čárkou: nejlepší závodník doběhl v čase 2:05:27,15 (čteme: v čase 2 hodiny 5 minut 27 sekund 15 setin sekundy).

Časová rozmezí ve významu ‚až‘ píšeme s pomlčkou (viz kap. Pomlčka) a bez mezer: 10–13 h; oběd 12.00–12.45; návštěvní hodiny: květen–září 9–17 h, říjen–duben 9–16 h.