Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech.

Skloňování mužských jmen – 2. p. mn. č.

Ve 2. p. mn. č. má většina podstatných jmen rodu mužského (životných i neživotných) koncovku (tj. pánů, mužů, hradů, strojů, soudců, předsedů).

Nulová koncovka, jež je pozůstatkem starobylého skloňování, se dodnes udržela jednak u několika obecných jmen, např. (bez) peněz, (pět) tisíc, (mnoho) obyvatel, jednak u větší skupiny místních jmen pomnožných zakončených na -y-any, a to buď jako koncovka jediná, nebo jako dubletní vedle zakončení , např. KlatovyKlatov, LounyLoun, PoděbradyPoděbrad, HradčanyHradčan, RokycanyRokycan, ŘíčanyŘíčan, DivákyDivák/Diváků, LányLán/Lánů (viz Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [a], [á]). Jen u několika slov, a to převážně jako dubletní, se užívá koncovka (např. bratří, koní) – podrobněji níže.

K výjimkám patří tvar 2. p. mn. č. u těchto podstatných jmen:

 • bratr (vzor „pán“) – vedle tvaru bratrů se užívá v určitých spojeních tvar bratří, např. bratří Čapků, českých bratří (tento tvar je reliktem starého skloňování),
 • den (vzor „stroj“) – vedle tvaru dnů i tvar dní,
 • host (vzor „pán“) – vedle pravidelného tvaru hostů i tvar hostí (podle typu „kost“ – kostí),
 • kněz (vzor „muž“) – jen tvar kněží, stejný je tvar 1. p. mn. č. (tento tvar je pozůstatkem starého skloňování),
 • kůň (vzor „muž“) – vedle pravidelného tvaru koňů i tvar koní (podle vzoru „píseň“ – písní),
 • loket (vzor „hrad“) – vedle běžnějšího tvaru loktů ‚část ruky‘ je ve významu ‚délková míra‘ možný i starý tvar loket (pět loket/loktů sukna),
 • obyvatel (vzor „muž“) – vedle častějšího tvaru obyvatel (zejména při udávání počtu) můžeme užít i pravidelný tvar obyvatelů, např. když chceme zdůraznit, že šlo o muže a ženy (Vystoupení starostky sledovalo několik obyvatelů a obyvatelek městské části…),
 • peníz (vzor „stroj“) ‚označení jednotlivých mincí‘ – tvar penízů,
 • peníze – jen mn. číslo ‚platidlo‘ – tvar peněz,
 • přítel (vzor „muž“) – jen tvar přátel (tento tvar je reliktem starého skloňování),
 • tisíc (vzor „stroj“) – vedle častějšího tvaru tisíc (pět tisíc) i tvar tisíců (z několika tisíců).