Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech.

Skloňování mužských jmen – 2. p. mn. č.

Ve 2. pádě čísla množného má většina podstatných jmen rodu mužského (životných i neživotných) koncovku (tj. pánů, mužů, hradů, strojů, soudců, předsedů).

Nulová koncovka, jež je pozůstatkem starobylého skloňování, se dodnes udržela jednak u několika obecných jmen, např. (bez) peněz, (pět) tisíc, (mnoho) obyvatel, jednak u větší skupiny místních jmen pomnožných zakončených na -y-any, a to buď jako koncovka jediná, nebo jako dubletní vedle zakončení , např. Klatovy → Klatov, Louny → Loun, Poděbrady → Poděbrad, Hradčany → Hradčan, Rokycany → Rokycan, Říčany → Říčan, Diváky → Divák/Diváků, Lány → Lán/Lánů (viz Zeměpisná jména mužská zakončená ve výslovnosti na samohlásku). Jen u několika slov, a to převážně jako dubletní, se užívá koncovka (např. bratří, koní) – podrobněji níže.

K výjimkám patří tvar 2. pádu možného čísla u těchto podstatných jmen (řazeno abecedně):

bratr (vzor „pán“) – vedle tvaru bratrů se užívá v určitých významech bratří, např. bratří Čapků, českých bratří (tento tvar je reliktem starého skloňování);

den (vzor „stroj“) – vedle tvaru dnů i forma dní;

host (vzor „pán“) – vedle pravidelného tvaru hostů může být i hostí (podle typu „kost“ – kostí);

kněz (vzor „muž“) – jen tvar kněží, tak i tvar 1. pádu mn. č. (tento tvar je pozůstatkem starého skloňování);

kůň (vzor „muž“) – vedle očekávaného tvaru koňů může být i koní (podle vzoru „píseň“ – písní);

loket (vzor „hrad“) – vedle běžnějšího tvaru loktů ‚část ruky‘ je ve významu ‚délková míra‘ možný i starý tvar loket (5 loket / loktů sukna);

oblak (vzor „hrad“, v mn. č. vzor „hrad“ i „město“) – proto je vedle tvaru oblaků i forma oblak;

obyvatel (vzor „muž“) – vedle častějšího tvaru obyvatel (zejména při udávání počtu) můžeme užít i pravidelný tvar obyvatelů, např. když chceme zdůraznit, že šlo o muže a ženy (Vystoupení starostky sledovalo několik obyvatelů a obyvatelek městské části...);

peníz (vzor „stroj“) ‚označení jednotlivých mincí‘ – tvar penízů;
peníze jen mn. číslo ‚platidlo‘ – tvar peněz;

přítel (vzor „muž“) – jen forma přátel (tento tvar je reliktem starého skloňování);

tisíc (vzor „stroj“) – vedle častějšího tvaru tisíc (pět tisíc) i forma tisíců (z několika tisíců).