Literatura → Seznam použité literatury

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Seznam použité literatury

Adam, R.: „Bezkopcý úval známý svými hicy předlohou skici mistra Kopanici.“ Je c měkké, nebo obojetné? Naše řeč, 86, 2003, s. 169–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠180.

Adam, R.: Dativ a lokál singuláru maskulina a neutra přídavných jmen přivlastňovacích. Naše řeč, 88, 2005, s. 67–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠70.

Adam, R.: Jacquese je špatně. Naše řeč, 92, 2009, s. 101–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠104.

Adam, R.: K otázce kodifikační pravomoci. Naše řeč, 88, 2005, s. 198–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠201.

Adam, R.: Máme psát čárku před „a tím“? Český jazyk a literatura, 53, 2002–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠2003, s. 34–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠36.

Adam, R.: Matná světla na periférii české interpunkce. Bohemistyka, 8, 2008, s. 339–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠353.

Adam, R.: O čárce před spojkou nebo. Český jazyk a literatura, 59, 2008–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠2009, s. 119–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠127.

Adam, R.: Poznámky o přechodnících. Didaktické studie, 4, 2012, s. 14–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠19.

Adam, R.: Příručka k morfologii češtiny. Výklad a cvičení s řešeními. Karolinum, Praha 2017.

Adam, R.: To jste tomu dala, vy trdla! K tzv. shodě s vokativem. Naše řeč, 98, 2015, s. 51–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠55.

Adam, R.: Znovu a šířeji o formě kodifikace. Naše řeč, 89, 2006, s. 198–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠203.

Adam, R. a kol.: Gramatické rozbory češtiny: Výklad a cvičení s řešeními. Karolinum, Praha 2018.

Aktuální otázky jazykové kultury v socialistické společnosti. Academia, Praha 1979.

Ashby, M. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Maidment, J.: Úvod do obecné fonetiky. Karolinum, Praha 2015.

ASSČ: Akademický slovník současné češtiny (2017–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠2024) [on‑line]. <https://slovnikcestiny.cz>.

Bartůšek, J. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Váhala, F.: Jak v češtině zacházet se jmény z východních jazyků. Naše řeč, 42, 1959, s. 204–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠214.

Bauer, J. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Grepl, M.: Skladba spisovné češtiny. SPN, Praha 1972.

Bělič, J.: Čech –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Česko? Naše řeč, 51, 1968, s. 299–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠301.

Bělič, J.: Ještě jednou Česko. Naše řeč, 52, 1969, s. 256–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠260.

Beneš, M.: Základní pojmy morfematiky v přístupném a návodném výkladu. Didaktické studie, 1, 2012, s. 69–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠77.

Beneš, J.: Předložka při jménech osad. Naše řeč, 22, 1938, s. 97–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠100 a 129–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠133.

Beneš, M.: Jak a proč sociologizovat pohled na jazykovou kulturu. Naše řeč, 99, 2016, s. 227–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠242.

Beneš, M.: O co se opírá jazyková poradna: obecná taktika pro zodpovídání jazykových dotazů. Jazykovědné aktuality, 58, 2021, s. 23–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠27.

Beneš, M.: Úvod do teorie jazykové správnosti. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2019.

Beneš, M. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Dufek, O.: Kodifikujme deskriptivně –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ a pěstujme tím jazykovědu! Korpus –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ gramatika –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ axiologie, 24, 2021, s. 3–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠18.

Beneš, M. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Prošek, M.: Ke konceptu minimální intervence. Slovo a slovesnost, 72, 2011, s. 39–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠56.

Bičan, A. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Duběda, T. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Havlík, M. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Štěpánová, V.: Fonologie českých anglicismů. NLN, Praha 2020.

Blažek, F.: Typokniha. 2. vyd., Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2022.

Bozděchová, I.: Vliv angličtiny na češtinu. In: Daneš, F. a kol.: Český jazyk na přelomu tisíciletí. Academia, Praha 1997, s. 271–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠279.

Coulmas, F.: The Blackwell Encyclopedia of Writing Systems. Blackwell Publishing, Malden, MA –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Oxford –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Carlton 1999.

Cuřín, F.: K Novákovům nebo k Novákům? Naše řeč, 26, 1942, s. 222–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠232 a 241–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠250.

Čechová, M.: K expanzi předložky na v současné jazykové praxi. Naše řeč, 64, 1981, s. 33–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠45.

Čechová, M. a kol.: Čeština, řeč a jazyk. 3. vyd., SPN, Praha 2011.

Černá, A.: Piraňa. Naše řeč, 90, 2007, s. 165–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠166.

Černá, A. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Svobodová, I. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Šimandl, J. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Uhlířová, L.: Na co se nás často ptáte. Scientia, Praha 2002.

Český jazykový atlas 5. Academia, Praha 2005.

Čižmárová, L.: K peripetiím vývoje názvů našeho státu a postojů k nim od r. 1918. Naše řeč, 82, 1999, s. 1–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠15.

Čmejrková, S.: Je zájmeno svůj vždy na svém místě? In: Štícha, F. (ed.): Možnosti a meze české gramatiky. Academia, Praha 2006, s. 211–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠225.

Čmejrková, S.: Osudy zvratného posesivního zájmena svůj. Naše řeč, 86, 2003, s. 181–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠205.

Čmejrková, S.: Posesivní reflexivizace: Zájmeno svůj, jeho užití a významy. In: Štícha, F. (ed.): Kapitoly z české gramatiky. Academia, Praha 2011, s. 655–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠686.

ČNK: Český národní korpus. SYN, verze 12 (2010–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠2023) [on‑line]. <http://www.korpus.cz/>.

ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha 2014.

ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Český normalizační institut, Praha 2007.

ČSN 97 6030 Abecední řazení. Český normalizační institut, Praha 1993.

ČSN EN ISO 3166‑1 Kódy pro názvy zemí a jejich částí –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Část 1: Kódy zemí. Český normalizační institut, Praha 1999/2007.

ČSN ISO 690 Informace a dokumentace –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha 2022.

ČSN ISO 9 (01 0185) Informace a dokumentace –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Transliterace cyrilice do latinky –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ slovanské a neslovanské jazyky. Český normalizační institut, Praha 2002.

Dalewska-Greń, H.: Języki słowiańskie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Daneš, F.: Faktor Rh, Rh-faktor, Rh faktor. Naše řeč, 68, 1985, s. 176–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠182.

Daneš, F.: Jak jsou utvářena česká slova. In: Daneš, F. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Dokulil, M. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Hausenblas, K. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Helcl, M. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Jedlička, A. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Kuchař, J. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Šmilauer, V. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Váhala, F.: O češtině pro Čechy. Orbis, Praha 1963, s. 51–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠87.

Daneš, F.: Je to o tom, že… In: Daneš, F.: Kultura a struktura českého jazyka. Karolinum, Praha 2009, s. 209–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠211.

Daneš, F.: K výslovnosti znělých souhlásek v přejatých slovech. Naše řeč, 48, 1965, s. 161–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠171.

Daneš, F.: Nejoptimálnější. Vesmír, 74, 1995, s. 237.

Daneš, F.: Nominativ jmenovací. In: Kultura a struktura českého jazyka. Karolinum, Praha 2009, s. 205–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠210.

Daneš, F.: O spojce nebo. Naše řeč, 77, 1994, s. 133–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠138.

Daneš, F.: Psaní slov přejatých. Naše řeč, 41, 1958, s. 9–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠21.

Dokulil, M.: Domácké podoby rodných a příbuzenských jmen na ‑i(y). Naše řeč, 59, 1976, s. 13–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠20.

Dokulil, M.: Samosprávný a samosprávní. Naše řeč, 86, 2003, s. 51.

Dokulil, M. a kol.: Tvoření slov v češtině 2. Československá akademie věd, Praha 1962.

Duběda, T.: Jazyky a jejich zvuky. Univerzálie a typologie ve fonetice a fonologii. Karolinum, Praha 2005.

Duběda, T. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Havlík, M. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Jílková, L. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Štěpánová, V.: Průzkum výslovnostního úzu u výpůjček a cizích vlastních jmen –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ metodologické otázky. Jazykovědné aktuality, 51, 2014, s. 125–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠141.

Dufek, O.: O ČEZu, UNESCU a Ikee. Psaní iniciálových zkratkových slov a tendence k jejich skloňování. Naše řeč, 99, 2016, s. 256–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠268.

Erhart, A.: Morfologie. In: Erhart, A.: Základy jazykovědy. SPN, Praha 1990, s. 69–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠78.

Felix, J.: Jak překládat souborný název pro české země. Naše řeč, 75, 1992, s. 111–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠112.

Felix, J.: Název Česko proniká do běžného výraziva. In: Sborník 2002, Technická univerzita, Liberec 2001, s. 155–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠161..

Friedman, V. A.: Macedonian. Lincom Europa, München 2002.

Gebauer, J.: Historická mluvnice jazyka českého IV. Skladba. 2. vyd., Academia, Praha 2007.

Geografická jména České republiky. Český úřad zeměměřický a katastrální, Praha 2002.

Geografický místopisný slovník světa. Academia, Praha 1993.

Grepl, M. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Karlík, P.: Skladba češtiny. Votobia, Olomouc 1998.

Grepl, M. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Karlík, P.: Skladba spisovné češtiny. SPN, Praha 1986.

Haller, J.: Jak se dělí slova. SPN, Praha 1956

Hartl, P. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Hartlová, H.: Velký psychologický slovník. Portál, Praha 2010.

Hausenblas, O.: Poprvé, podruhé, potřetí to jde, proč ne po čtvrté a po sté? Naše řeč, 81, 1998, s. 53–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠54.

Havránek, B. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Jedlička, A.: Česká mluvnice. 6. vyd., SPN, Praha 1988.

Honzáková, M. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Honzák, F. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Romportl, M.: Čteme je správně? Albatros, Praha 2004.

Hrbáček, J.: Jazykové zkratky v češtině. Univerzita Karlova, Praha 1979.

Hrbáček, J.: Skloňování osobních jmen typu Humphrey. Naše řeč, 48, 1965, s. 60–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠61.

Hrdlička, M.: K některým faktorům ovlivňujícím užívání předložek dona v současné češtině. Slovo a slovesnost, 59, 1998, s. 96–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠104.

Hrušková, Z.: Hydraulické ruce nebo ruky? Naše řeč, 80, 1997, s. 159–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠160.

Hrušková, Z.: Sirup a lišaj. Naše řeč, 41, 1958, s. 61–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠63.

Hůrková, J.: Antická jména. Jak je číst a skloňovat. AMU, Praha 2005.

Hůrková, J.: Česká výslovnostní norma. Scientia, Praha 1995.

Chmelová, A.: Sněhurka a sedm trpaslíků od Disneye, či Disneyho? Naše řeč, 54, 1971, 127–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠128.

Index českých exonym. Český úřad zeměměřický a katastrální, Praha 2019.

Janovec, L.: K projevům jazykových vývojových tendencí v současné češtině. Naše řeč, 90, 2007, s. 57–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠66.

Jelínek, M.: Ještě o přechodnících. Jazykové zákampí. Lidové noviny, 17/4, 1993, s. 10.

Jelínek, M.: Má Naše řeč kodifikační pravomoc? Naše řeč, 88, 2005, s. 30–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠32.

Jelínek, M.: O kodifikaci spisovné češtiny. Naše řeč, 89, 2006, s. 202–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠206.

Jelínek, M.: Podstatná jména slovesná se zvratným zájmenem. Naše řeč, 46, 1963, 229–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠237.

Jména států a jejich vybraných územních částí. Český úřad zeměměřický a katastrální, Praha 2009.

Jungmann, J.: Slovník česko‑německý. Matice česká, Praha 1834–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠1839 (5 sv.), reedice Academia, Praha 1989–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠1990 (5 sv.).

Karlík, P. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Nekula, M. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Pleskalová, J. (eds.): Nový encyklopedický slovník češtiny. NLN, Praha 2016.

Knappová, M.: Česko = Česká socialistická republika. Naše řeč, 66, 1983, s. 205–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠206.

Knappová, M.: K jazykovým a právním aspektům přechylování příjmení v češtině. Naše řeč, 86, 2003, s. 113–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠119.

Knappová, M.: Naše a cizí příjmení v současné češtině. 2. vyd., AZ KORT, Liberec 2008.

Knappová, M.: Osobní a cizí jména v českém mluvnickém systému. In: Klímová, K. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Kneselová, H. (eds.): Propria v systému mluvnickém a slovotvorném. Masarykova univerzita, Brno 1999, s. 11–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠15.

Knappová, M.: Přechylování víceslovných cizích příjmení v češtině. Naše řeč, 69, 1986, s.173–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠178.

Kocourková, A. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Hochová, I.: Písemná a elektronická komunikace pro střední školy, úřady a veřejnost. Eduko, Praha 2016.

Kočička, P. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Blažek, F.: Praktická typografie. Computer Press, Brno 2000/2004.

Komárek, K.: Maria/Marie. Naše řeč, 67, 2004, s. 167.

Komárek, M.: Historická mluvnice česká I. Hláskosloví. SPN, Praha 1962.

Komárek, M.: Několik poznámek k Reflexi reflexivity reflexiv. Slovo a slovesnost, 57, 2001, s. 207–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠209.

Komárek, M.: Příspěvky k české morfologii. Periplum, Olomouc 2006.

Konečná, H. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Prošek, M.: Tvar příčestí minulého u sloves typu „tisknout“. In: Štícha, F. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Fried, M. (eds.): Grammar & Corpora / Gramatika a korpus 2007. Academia, Praha 2008, s. 383–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠389.

Králík, K.: Přežije 20. století rok 2000? Naše řeč, 1998, 81, s. 265–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠267.

Kraus, J.: Definice jako příběh. Naše řeč, 80, 1997, s. 109–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠110.

Kraus, J.: Do Ruzyně, nebo na Ruzyň? Naše řeč, 85, 2002, s. 50.

Kraus, J. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Hoffmanová, J.: Písemnosti v našem životě. 2. vyd., Fortuna, Praha 2005.

Krčmová, M.: Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava 2010.

Křístek, V.: Staročeské pravopisné systémy. In: Bělič, J. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Kamiš, K. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Kučera, K.: Malý staročeský slovník. SPN, Praha 1978, s. 693–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠706.

Kučera, J. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Zeman, J.: Výslovnost a skloňování cizích osobních jmen v češtině: Anglická osobní jména. Gaudeamus, Hradec Králové 1998.

Kuldová, O. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Fleischmannová, E.: Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti. 6. vyd., Fortuna, Praha 2007.

Kuldová, O. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Fleischmannová, E.: Normalizovaná úprava písemností. Fortuna, Praha 2003.

Lamprecht, A. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Šlosar, D. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Bauer, J.: Historická mluvnice češtiny. SPN, Praha 1986.

Laskowski, R.: Morfem. In: Grzegorczykowa, R. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Laskowski, R. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Wróbel, H. (eds.): Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984, s. 38–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠50.

Liščák, V.: Státy a území světa. 3. vyd., Libri, Praha 2009.

Lobkowicz, F.: Encyklopedie řádů a vyznamenání. Libri, Praha 1999.

Lutterer, I. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Majtán, M. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Šrámek, R.: Zeměpisná jména Československa. Mladá fronta, Praha 1982.

Machek, V.: Etymologický slovník jazyka českého. NLN, Praha 1997.

Mareš, P.: Morfematika a slovotvorba. In: Hrbáček, J. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Hrdličková, H. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Mareš, P. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Servítová, J.: Mluvnické rozbory a cvičení v češtině [skriptum]. Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha 1994, s. 7–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠19.

MČ1: Mluvnice češtiny 1. Fonetika. Fonologie. Morfonologie a morfemika. Tvoření slov. Academia, Praha 1986.

MČ2: Mluvnice češtiny 2. Tvarosloví. Academia, Praha 1986.

MČ3: Mluvnice češtiny 3. Skladba. Academia, Praha 1987.

Mojdl, L.: Encyklopedie písem světa: I. Písma Evropy, Kavkazu a helénské oblasti. Libri, Praha 2005.

Mžourková, H. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Dvořáková, K.: „Většina z nás používá prosté Dobrý den“: Výzkum postojů ke kontaktovým formulím v současné české korespondenci. Slovo a slovesnost, 84, 2023, s. 273–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠302.

Na Kladně. Naše řeč, 8, 1924, s. 156–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠157.

Na Smíchov. Naše řeč, 14, 1930, s. 67.

Nádeníček, P.: Několik postřehů k vnitřní struktuře a mikrosyntaxi verbálních substantiv podle SYN2000. In: Karlík, P. (ed.): Korpus jako zdroj dat o češtině. Masarykova univerzita, Brno 2004, s. 127–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠133.

Nařízení vlády č. 100/2007 Sb.: Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 594/2006 Sb., o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy. In: e‑Sbírka. <https://www.e‑sbirka.cz/sb/2007/100>.

NASCS: Nový akademický slovník cizích slov. Academia, Praha 2005.

Nebeská, I.: Jazyk –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ norma –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ spisovnost. Karolinum, Praha 2003.

Nová slova v češtině 1. Slovník neologizmů. Academia, Praha 1998.

Novák, P. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Svozilová, N.: O skloňování albánských a novořeckých vlastních jmen osobních v češtině. Naše řeč, 44, 1961, s. 271–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠279.

Obrovská, J.: K přechodu feminin od vzoru „kost“ ke vzoru „píseň“. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Masarykova univerzita, Brno 2003, s. 145–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠157.

Obrovská, J.: Přechod feminin od vzoru „kost“ ke vzoru „píseň“ v materiálu Českého národního korpusu. Naše řeč, 85, 2002, s. 79–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠89.

Ocelák, R.: Předložky v(e), na a jejich konkurence ve statických prostorově‑relačních významech. Korpus –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ gramatika –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ axiologie, 1, 2010, s. 45–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠56.

Oliva, K.: Reflexe reflexivity reflexiv. Slovo a slovesnost, 57, 2001, s. 200–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠207.

Páclová, I.: Antická jména v české jazykové praxi. In: Petr, J. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Polívková, A. (eds.): Praktické kapitoly ze spisovné češtiny. ÚJČ ČSAV, Praha 1988, s. 52–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠61.

Palková, Z.: Fonetika a fonologie češtiny. Karolinum, Praha 1994.

Palková, Z.: Výslovnost současné češtiny a kultura řeči. Český jazyk a literatura, 59, 2008–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠2009, s. 18–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠26.

Panevová, J.: Česká reciproční zájmena a slovesná valence. Slovo a slovesnost, 60, 1999, s. 269–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠275.

PČP: Pravidla českého pravopisu. Císařský královský školní knihosklad, Praha 1913.

PČP: Pravidla českého pravopisu. Státní nakladatelství, Praha 1921.

PČP: Pravidla českého pravopisu. Česká akademie věd a umění, Praha 1941.

PČP: Pravidla českého pravopisu. Nakladatelství ČSAV, Praha 1957.

PČP: Pravidla českého pravopisu. Academia, Praha 1993 a následující vydání.

PČP: Pravidla českého pravopisu. Školní vydání, Fortuna, Praha 1999.

PČP: Pravidla hledící k českému pravopisu a tvarosloví. Císařský královský školní knihosklad, Praha 1902.

Pleskalová, J.: Jan Hus a nabodeníčka. In: Čmejrková, S. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Svobodová, I. (eds.): Oratio et ratio. Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause. ÚJČ AV ČR, Praha 2005.

PMČ: Příruční mluvnice češtiny. NLN, Praha 1995.

Polívková, A.: Dyslektická škola. Naše řeč, 61, 1978, s. 222–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠223.

Polívková, A.: Naše místní jména a jak jich užívat. 2. vyd., Universum, Praha 2007.

Polívková, A.: Poznámka o rodu místních jmen typu Olomouc, Boleslav, Litomyšl. Naše řeč, 61, 1978, s. 219–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠220.

Pravdová, M. (ed.): Čeština nově od A do Ž. Academia, Praha 2016.

Pravdová, M. (ed.): Jsme v češtině doma? Academia, Praha 2012.

Pravdová, M.: (Nejen) o korespondenci v korespondenci jazykové poradny. Naše řeč, 89, 2006, s. 225–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠233.

Pravdová, M.: Není titul jako titul aneb Jak nezabloudit v labyrintu titulů. In: Pravdová, M. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Saturková, J. (eds.): O češtině 2. Česká televize, Praha 2008, s. 26–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠31.

Pravdová, M.: Zkrátka o zkratkách. In: Pravdová, M. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Saturková, J. (eds.): O češtině 2. Česká televize, Praha 2008, s. 64–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠68.

Pravila russkoj orfografii i punktuacii. Akaděmija nauk SSSR –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Ministěrstvo vysšego obrazovanija SSSR –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Ministěrstvo prosveščenija RSFSR, Moskva 1956.

Prošek, M. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Smejkalová, K.: Kodifikace: právo, nebo pravomoc? Naše řeč, 94, 2011, s. 231–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠241.

PSJČ: Příruční slovník jazyka českého I–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠IX. Státní nakladatelství / SPN, Praha 1935–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠1957.

Rejzek, J.: Český etymologický slovník. Leda, Voznice 2001.

Rusínová, Z.: K distribuci alomorfů ‑í/‑ové v nom. pl. maskulin životných. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Masarykova univerzita, Brno 1987, s. 72–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠78.

Sedláček, M.: Dvě kapitolky z formálního tvarosloví češtiny. Naše řeč, 78, 1995, s. 74–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠79.

Sedláček, M.: Jak skloňovat francouzské příjmení Scribe? Naše řeč, 56, 1973, s. 111.

Sedláček, M.: K vývoji českého pravopisu. Naše řeč, 76, 1993, s. 57–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠71 a 126–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠138.

Sedláček, M.: O pravopisu cizích slov Petr Zenkl i jiní. Naše řeč, 77, 1994, s. 238–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠245.

Sedláček, M.: Ty jsi se (učil), ty jsi si (pamatoval)? Naše řeč, 77, 1994, s. 27–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠43.

Sekvent, K. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Šlosar, D.: Jak užívat francouzská vlastní jména ve spisovné češtině. Academia, Praha 2002.

Skarnitzl, R.: O slovním přízvuku na jednoslabičných předložkách v češtině. Naše řeč, 97, 2014, s. 78–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠91.

Skarnitzl, R. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Machač, P.: Míra rušivosti parazitních zvuků v řeči mediálních mluvčích. Naše řeč, 95, 2012, s. 3–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠14.

Skarnitzl, R. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Šturm, P. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Volín, J.: Zvuková báze řečové komunikace: fonetický a fonologický popis řeči. Karolinum, Praha 2016.

Slovník zkratek. Encyklopedický dům, Praha 1994.

Sochová, Z. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Poštolková, B.: Co v slovnících nenajdete. Portál, Praha 1994.

Spisovná čeština a jazyková kultura. Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha 1995.

Spisovnost a nespisovnost. Zdroje, proměny a perspektivy. Masarykova univerzita, Brno 2004.

SSČ: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia, Praha, 1. vyd. 1978, 2. vyd. 1994, 3. vyd. 2003.

SSJČ: Slovník spisovného jazyka českého. Nakladatelství ČSAV, Praha 1960–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠1971 (4 sv.), reedice Academia, Praha 1989 (8 sv.).

Staněk, V.: Jak psát správně čárky. Fortuna, Praha 1997.

Staněk, V.: Poznámka k psaní skloňovaných zkratek typu dikové/DIKové. Naše řeč, 78, 1995, s. 271.

Stich, A.: Výslovnostní kodifikace přejaté slovní zásoby. Naše řeč, 65, 1982, s. 86–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠101.

Stich, A.: Jak skloňovat příjmení Kreisky, Chayefsky apod.? Naše řeč, 44, 1961, s. 190–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠192.

Stich, A. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Sedláček, J.: Jak se skloňuje jméno Tycho de Brahe. Naše řeč, 55, 1972, s. 227.

Strahl, V.: Klíč k výslovnosti cizích vlastních jmen v češtině. Karolinum, Praha 1999.

Svobodová, I.: Dům U Černé Matky Boží. Naše řeč, 87, 2004, s. 269–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠270.

Svobodová, I.: Melino, valaška a jiná plemena. Naše řeč, 86, 2003, s. 53–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠54

Svobodová, I.: O psaní velkých písmen. Naše řeč, 83, 2003, s. 17–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠29.

Svobodová, I.: Psaní názvů divadel. Český jazyk a literatura, 58, 2007–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠2008, s. 146–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠147.

Svobodová, I. a kol.: Psaní velkých písmen v češtině. Academia, Praha 2015.

Svozilová, N.: Ke skloňování cizích vlastních jmen osobních zakončených na ‑u, ‑ú. Naše řeč, 61, 1978, s. 133–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠140.

Svozilová, N. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Prouzová, H. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Jirsová, A.: Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. Academia, Praha 2005.

Šimandl, J.: Číslovky: obecný rámec, číslovky základní a řadové. In: Štícha, F. (ed.): Kapitoly z české gramatiky. Academia, Praha 2011, s. 689–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠727.

Šimandl, J.: Dnešní stav skloňování substantiv typů kámen, břímě. NLN/ÚČNK, Praha 2010.

Šimandl, J.: Jak zacházet s francouzskými jmény. Naše řeč, 85, 2002, s. 262–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠266.

Šimandl, J.: Ke kategorii životnosti některých právních termínů a k jejich shodě. Naše řeč, 86, 2003, s. 23–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠26.

Šimandl, J.: Morfologická problematika v jazykové poradně 1–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠4. Naše řeč, 83, 2000, s. 57–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠76, 113–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠131, 169–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠192, 225–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠242.

Šimandl, J. (ed.): Slovník afixů užívaných v češtině. Karolinum, Praha 2016.

Šimandl, J. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Mádr, O. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Bartoň, J. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Hlavsová, J.: Jak zacházet s náboženskými výrazy. Academia, Praha 2004.

Šiška, Z.: Bázový morfematický slovník češtiny. Univerzita Palackého, Olomouc 2005.

Šlosar, D.: Česká kompozita diachronně. Masarykova univerzita, Brno 1999.

Šlosar, D.: Jazyčník. Dokořán, Praha 2004.

Šmilauer, V.: Nauka o českém jazyku. SPN, Praha 1972.

Šmilauer, V.: Novočeská skladba. 2. vyd., SPN, Praha 1966.

Šmilauer, V.: Novočeské tvoření slov. SPN, Praha 1971.

Šmilauer, V.: Tvoření přídavných jmen na ‑ský ze jmen zeměpisných. Naše řeč, 39, 1956, s. 187–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠214.

Šrámek, R.: Cizí místní jména v češtině (O exonymech v dnešní češtině). In: Daneš F. a kol.: Český jazyk na přelomu tisíciletí. Academia, Praha 1997, s. 280–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠286

Šrámek, R.: Ke gramatickým vlastnostem proprií. In: Klímová, K. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Kneselová, H. (eds.): Propria v systému mluvnickém a slovotvorném. Masarykova univerzita, Brno 1999, s. 16–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠23.

Šroněk, I.: Diplomatický protokol a praktické otázky společenské etikety. Karolinum, Praha 2005.

Štěpánová, V.: Fonetická problematika v jazykové poradně. Naše řeč, 96, 2013, s. 61–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠77.

Štěpánová, V.: Kolísání znělosti souhlásek v přejatých slovech v češtině: Výsledky výzkumu výslovnostního úzu. Naše řeč, 99, 2016, s. 169–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠188.

Štěpánová, V.: Vokalická kvantita v přejatých slovech v češtině: Výsledky výzkumu výslovnostního úzu. Naše řeč, 98, 2015, s. 169–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠189.

Štěpánová, V.: Výslovnost cizích slov, vlastních jmen, zkratek a některé další fonetické dotazy v jazykové poradně. Naše řeč, 96, 2013, s. 117–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠140.

Štěpánová, V.: Vývoj kodifikace české výslovnosti. Academia, Praha 2019.

Štícha, F.: Ke dvěma méně běžným spojovacím prostředkům v současné češtině (poté, cobez toho, aby/že): korpusová analýza. Naše řeč, 80, 1997, s. 73–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠80.

Štícha, F. a kol.: Velká akademická gramatika spisovné češtiny: I. Morfologie. Část 1. Druhy slov / Tvoření slov. Academia, Praha 2018

The Chicago Manual of Style. 17th ed., The University of Chicago Press, Chicago, 2017.

Tušková, J. M.: Variantní tvary v deklinaci vzoru růže. In: Štícha, F. (ed.): Možnosti a meze české gramatiky. Praha: Academia, Praha 2007, s. 112–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠125.

Uher, F.: Přejaté odborné názvy a hledisko spisovnosti. Naše řeč, 63, 1980, s. 140–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠145.

Váhala, F.: Skloňování vlastních jmen osobních a místních. In: Daneš, F. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Dokulil, M. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Hausenblas, K. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Jedlička, A. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Kuchař, J. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Šmilauer, V. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Váhala, F.: O češtině pro Čechy. Orbis, Praha 1963, s. 67–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠190.

Váhala, F.: Vyjde nové vydání Pravidel českého pravopisu. Naše řeč, 39, 1956, s. 214–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠224.

Vallex 4.5 (2022) [on‑line]. <http://ufal.mff.cuni.cz/vallex/4.5/>.

Vokabulář webový (2006–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠2024) [on‑line]. <http://vokabular.ujc.cas.cz/>.

Vokurka, H. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Hugo, J.: Velký lékařský slovník. Maxdorf, Praha 2002.

Volín, J.: Jak se v Čechách „rázuje“. Naše řeč, 95, 2012, s. 51–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠54.

Volín, J. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Skarnizl, R.: Segmentální plán češtiny. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2018.

Vondráček, M.: Rod. In: F. Štícha (ed.): Kapitoly z české gramatiky. Academia, Praha 2011, s. 568–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠604.

Výslovnost spisovné češtiny I. Zásady a pravidla. Výslovnost slov českých. Hála, B. (ed.), Academia, Praha 1967.

Výslovnost spisovné češtiny. Výslovnost slov přejatých. Výslovnostní slovník. Romportl, M. a kol. (eds.), Academia, Praha 1978.

Wolf, J.: Abeceda národů. Horizont, Praha 1984.

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. In: e‑Sbírka. <https://www.e‑sbirka.cz/sb/1963/94>.

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. In: e‑Sbírka. <https://www.e‑sbirka.cz/sb/1998/111>.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. In. e‑Sbírka. <https://www.e‑sbirka.cz/sb/2000/128>.

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. In: e‑Sbírka. <https://www.e‑sbirka.cz/sb/1999/221>.

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. In: e‑Sbírka. <https://www.e‑sbirka.cz/sb/2000/301>

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. In: e‑Sbírka. <https://www.e‑sbirka.cz/sb/2003/361>.

Zeman, J.: Problémy se skloňováním: Stanley cup 1993 aneb McSorley, Robitaille a ti druzí. Naše řeč, 80, 1997, s. 81–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠86.

Zeman, J.: Výslovnost a skloňování cizích osobních jmen v češtině 1–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠5. Gaudeamus, Hradec Králové 2000–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠2005.

Zeman, J.: Výslovnost a skloňování cizích osobních jmen v češtině, 2: Severská osobní jména. Gaudeamus, Hradec Králové 2000.

Zeman, J.: Výslovnost a skloňování cizích osobních jmen v češtině, 3: Románská osobní jména. Gaudeamus, Hradec Králové 2002.

Zeman, J.: Výslovnost a skloňování cizích osobních jmen v češtině, 4: Francouzská osobní jména. Gaudeamus, Hradec Králové 2003.

Zeman, J.: Výslovnost a skloňování cizích osobních jmen v češtině, 5: Italská, holandská a albánská osobní jména. Gaudeamus, Hradec Králové 2005.

Zeman, J.: Výslovnost a skloňování cizích osobních jmen v češtině, 6: Polská, maďarská, estonská a latinská osobní jména. Gaudeamus, Hradec Králové 2006.

Zeman, J.: Základy české ortoepie. Gaudeamus, Hradec Králové 2008.