Transkripce a transliterace → Transkripce z makedonské cyrilice

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Transkripce z makedonské cyrilice

Hranaté závorky [ ] značí českou výslovnost makedonských výrazů. O transliteraci, transkripci a transkripčních tabulkách viz Transkripce a transliterace z cyrilských abeced –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ obecné poučení.

Tabulka uvádí příklady transkripcí makedonských slov, především vlastních jmen. Pro některá, zejména známější zeměpisná jména se však v češtině místo transkripce používají tzv. exonyma, např. české exonymum Drin místo transkripce názvu řeky Drim (Дрим). Česká exonyma jsou uvedena ve slovníkové části Internetové jazykové příručky.

číslo řádkucyrilský znakpřepis znaku do češtinypravidla a příklady
1 А а
А а
A a Анастасија –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Anastasija, оваа –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ovaa
2 Б б
Б б
B b Битола –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Bitola, Кораб –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Korab
3 В в
В в
V v Ванчо –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Vančo, Валандово –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Valandovo
4 Г г
Г г
G g Горан –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Goran, Гевгелија –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Gevgelija
5 Д д
Д д
D d Дејан –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Dejan, Дебар –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Debar, Македонски Брод –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Makedonski Brod
6 Ѓ ѓ
Ѓ ѓ
Ď ď Ѓорче –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Ďorče, Воѓани –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Voďani [voďany], Гуѓаково –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Guďakovo, Долно Ѓуѓанци –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Dolno Ďuďanci
D d ve skupinách ѓе, ѓи: Ѓурѓевиште –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Ďurděvište, Ѓурѓица –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Ďurdica [ďurďica]
7 Е е
Е е
E e Елена –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Elena, Делчево –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Delčevo, Катерина –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Katerina, Неделка –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Nedelka, Берово –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Berovo, Пехчево –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Pechčevo, сеедно –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ seedno
Ě ě po ѓ, ќ, њ: Калуѓерица –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Kaluděrica, Плаќе –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Platě, Радање –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Radaně
7a È ѐ
È ѐ
É é сѐ –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ sé [se], нѐ –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ né [ne] (viz poznámka 1)
8 Ж ж
Ж ж
Ž ž Жељко –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Željko, Снежана –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Snežana
9 З з
З з
Z z Зеленград –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Zelengrad, Кузман –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Kuzman
10 Ѕ ѕ 
Ѕ ѕ
Dz dz Ѕвонко –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Dzvonko, Ѕвезда –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Dzvezda, проѕирност –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ prodzirnost
11 И и
И и
I i Илија –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Ilija, Илинден –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Ilinden, Кадино –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Kadino [kadyno], Пробиштип –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Probištip [probištyp], Кочани –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Kočani [kočany], чии –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ čii
11a Ѝ ѝ
Ѝ ѝ
Í í ѝ –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ í [i] (viz poznámka 2)
12 Ј ј
Ј ј
J j Јаболци –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Jabolci, Скопје –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Skopje, Јосифово –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Josifovo, Јудово –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Judovo, Татјана –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Tatjana, Билјана –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Biljana, Вејце –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Vejce, Горно Крушје –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Gorno Krušje
13 К к
К к
K k Крушево –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Kruševo, Крива Паланка –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Kriva Palanka
14 Л л
Л л
L l Лазаров –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Lazarov, Велес –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Veles, Лилјана –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Liljana, Бело Поле –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Belo Pole, Клуковец –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Klukovec
15 Љ љ
Љ љ
Lj lj Љупка –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Ljupka, Жегљане –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Žegljane, Дивље –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Divlje [dyvlje], Шупљи Камен –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Šuplji Kamen, биљбиљ –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ biljbilj
16 М м
М м
M m Македонија –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Makedonija [makedonyja], Куманово –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Kumanovo
17 Н н
Н н
N n Неготино –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Negotino [negotyno], Виница –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Vinica [vinyca]
18 Њ њ
Њ њ
Ň ň Коњско –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Koňsko, Порджи Коњ –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Pordži Koň, Пчиња –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Pčiňa, Коњух –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Koňuch
N n ve skupinách ње, њи: Бибање –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Bibaně, Ињево –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Iněvo, Свињиште –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Svinište [sviňište], Горна Бањица –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Gorna Banica [baňica]
19 О о
О о
O o Огнен –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Ognen, Куманово –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Kumanovo, воопшто –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ voopšto
20 П п
П п
P p Прилеп –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Prilep, Преспа –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Prespa
21 Р р
Р р
R r Ресен –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Resen, Вардар –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Vardar
22 С с
С с
S s Сашо –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Sašo, Атанас –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Atanas
23 Т т
Т т
T t Тетово –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Tetovo, Гостивар –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Gostivar [gostyvar]
24 Ќ ќ
Ќ ќ
Ť ť Ќафа –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Ťafa, Глишиќ –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Glišiť, Свеќани –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Sveťani [sveťany], Ќојлија –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Ťojlija, Орќуше –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Orťuše
T t ve skupinách ќе, ќи: Еднокуќево –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Ednokutěvo, Ќирил –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Tiril [ťiril], Сараќино –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Saratino [saraťino]
25 У у
У у
U u Убавка –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Ubavka, Љупчо –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Ljupčo
26 Ф ф
Ф ф
F f Фурка –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Furka, Стефан –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Stefan
27 Х х
Х х
Ch ch Христијан –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Christijan [christyjan], Демир Хисар –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Demir Chisar, Охрид –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Ochrid
28 Ц ц
Ц ц
C c Црвена Вода –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Crvena Voda, Струмица –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Strumica
29 Ч ч
Ч ч
Č č Кичево –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Kičevo, Трајче –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Trajče, Мирче –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Mirče
30 Џ џ
Џ џ
Dž dž Џумабос –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Džumabos, Пашаџиково –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Pašadžikovo
31 Ш ш
Ш ш
Š š Штип –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Štip [štyp], Дебриште –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Debrište, Радовиш –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Radoviš

Poznámky k tabulce

1 –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Používá se pro rozlišení dvou dvojic homografních výrazů сѐ –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ (‚všechno‘) × се –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ se (zvratné zájmeno ‚se‘) a нѐ –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ (‚nás‘) × не –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ne (‚ne‘).

2 –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Používá se pro rozlišení dvojice homografních výrazů ѝ –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ í (‚jí‘, 3. p. j. č. od zájmena ona) × и –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ i (‚a‘).

  

Makedonský pravopis a transkripce apostrofu

V makedonském pravopise se lze setkat také s apostrofem (’), který se nepovažuje za samostatný znak. Zachycuje samohlásku [ə] (šva), která je ve spisovném jazyce marginální –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ vyskytuje se v něm jedině před slabičným [r], vlastně [ər], kterému jednak předchází morfém zakončený na samohlásku a jednak po něm následuje souhláska. V některých případech však může přítomnost [ə] ve spisovném jazyce rozlišovat význam slov, např. порти –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ porti [porty] (‚dveře‘) × по’рти –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ po’rti [poərty] (‚začít růst, vyrašit‘). Kromě toho se apostrof vyskytuje v některých vlastních jménech, srov. např. oficiální názvy vesnic П’клиште, Т’лминци, Б’с, nebo při zápisu nářečních výrazů či nářečních variant spisovných slov, např. п’т –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ p’t [pət] (‚cesta‘) místo spisovného пат nebo к’смет –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ k’smet [kəsmet] (‚osud‘) místo spisovného касмет. Vzhledem k tomu, že apostrof označuje samohlásku, jejíž přítomnost může změnit význam slova, doporučujeme ho při transkripci buď zachovávat, tedy po’rti, P’klište, T’lminci, B’s, p’t, k’smet, případně ho po vzoru mezinárodního vědeckého přepisu makedonštiny (Friedman, Macedonian, 2001) a české transkripce bulharského ъ nahrazovat písmeny ă nebo a, tedy poărtipoarti, PăklištePaklište, TălminciTalminci, BăsBas, pătpat, kăsmetkasmet.