Dopisy a grafická úprava písemností → Bibliografické citace

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Bibliografické citace

Při zápisu bibliografických citací lze doporučit normu ČSN ISO 690. Ta popisuje sadu pravidel, zásad a požadavků pro přípravu bibliografických citací, přičemž umožňuje použití různých citačních stylů. Normu lze také využít pro tvorbu vlastních citačních stylů s odlišnými znaky pro oddělování informací uváděných v citacích a s odlišnými pravidly použití těchto znaků.

V praxi se lze setkat s mnoha úpravami bibliografických citací, které se často liší v užití interpunkce i velkých písmen. V nakladatelských údajích se zapisuje místo vydání, nakladatel a datum. Místo vydání a nakladatele či vydavatele lze například oddělovat čárkou nebo dvojtečkou:
JAKOBSON, Roman. Dialogy. Praha: Český spisovatel, 1993.
JAKOBSON, Roman. Dialogy. Praha, Český spisovatel, 1993.
Jakobson, R. Dialogy. Praha: Český spisovatel, 1993.

V systému jméno–⁠⁠⁠⁠⁠⁠datum (běžně označovaném jako harvardský systém) se za jméno tvůrce vkládá rok. Rok vydání se uvádí po čárce nebo v závorkách, například:
JAKOBSON, Roman, 1993. Dialogy. Praha: Český spisovatel.
JAKOBSON, R., 1993. Dialogy. Praha, Český spisovatel.
Jakobson, R. (1993). Dialogy. Praha, Český spisovatel.

Pravidla úpravy bibliografických citací, odkazů na zdroje a seznamů citací jsou obvykle stanovována různými institucemi, například vysokými školami či redakcemi nakladatelství a vydavatelství. Specifická pravidla psaní mezer u interpunkčních znamének používaných k členění katalogizačních záznamů se uplatňují v knihovnictví. Důležité je, aby byl systém interpunkce používaný v seznamu bibliografických citací jednotný.