Dopisy a grafická úprava písemností → Telefonní a faxová čísla

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Telefonní a faxová čísla

Národní účastnická telefonní a faxová čísla se obvykle člení do trojčíslí, např. 251 762 324, 477 683 532, 602 234 123, +420 723 589 621.

Jiné členění se používá tehdy, může‑li usnadnit zapamatování čísla, např. 800 11 22 33, 605 50 60 70. Zápis mezinárodních telefonních a faxových čísel se řídí zvyklostmi dané země.