Zkratky, značky, čísla a číslovky → Desetiletí a století (20. a 30. léta, 20. a 21. století)

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Desetiletí a století (20. a 30. léta, 20. a 21. století)

Dvacátá léta jsou ta, která mají na místě desítek dvojku, tedy např. 1820–⁠⁠⁠⁠1829, 1920–⁠⁠⁠⁠1929, 2020–⁠⁠⁠⁠2029. Třicátá léta jsou 1830–⁠⁠⁠⁠1839, 1930–⁠⁠⁠⁠1939, 2030–⁠⁠⁠⁠2039 atd. Pro roky 1900–⁠⁠⁠⁠1909, 1910–⁠⁠⁠⁠1919, 2000–⁠⁠⁠⁠2009, 2009–⁠⁠⁠⁠2019 atp. čeština žádné specifické pojmenování nemá („nultá“ a „desátá“ léta se užívají zřídka). Tato období většinou označujeme jako první léta století, začátek století, první desetiletí, druhé desetiletí apod.

Do prvního století počítáme roky 1, 2, …, 100, do druhého století roky 101, 102, …, 200. Dvacáté století začalo 1. ledna 1901 a skončilo o půlnoci z 31. prosince 2000 na 1. ledna 2001. Devadesátá léta dvacátého století však skončila o rok dříve, 31. prosince 1999. Rok 2000 byl posledním rokem desátého desetiletí dvacátého století a zároveň posledním rokem dvacátého století. Dvacáté první století začalo dnem 1. ledna roku 2001 a skončí o půlnoci z 31. prosince 2100 na 1. ledna 2101, přičemž devadesátá léta dvacátého prvního století budou léta 2090–⁠⁠⁠⁠2099.

Datum 1. ledna 2001 analogicky považujeme i za počátek třetího tisíciletí, jež skončí o půlnoci z 31. prosince 3000 na 1. ledna 3001.

Způsoby sdružování časových úseků do větších celků, další členění a jejich pojmenovávání mají své historické příčiny a překrývají se v nich dva principy: aritmetický a praktický.