Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Typ lobbylobbista

Lobby je nátlaková skupina, která se snaží prosadit své zájmy. Slovo může být ženského nebo středního rodu a je v češtině nesklonné. Odvozená slova zachovávají v základu dvě b: lobbování, lobbovat. Přípony ‑ista, ‑ismus se nepřipojují mechanicky k celému základovému slovu, ‑y se odsouvá a zůstává pouze ‑i‑. Píšeme tedy lobbista (stejně jako třeba ragbista, šachista, derbista), lobbistický, lobbismus, lobbing.

Pozn.: Jiné je sloveso lobovat. V tenise znamená ‚vrátit míč vysokým obloukem za soupeře hrajícího u sítě‘. Takový způsob vrácení míče se nazývá lob.