Skloňování zeměpisných jmen → Zeměpisná jména ženská zakončená ve výslovnosti na [e], [i]

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Zeměpisná jména ženská zakončená ve výslovnosti na [e], [i]

Jména zakončená ve výslovnosti na [e]

Jména zakončená na ‑e spadají pod skloňovací vzor „růže“: Kdyně, Dyje, Skopje, Mže, Temže, Asie, Libye, Itálie, Florencie, Adiže –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 2. p. Kdyně, Dyje, Skopje, Mže, Temže, Asie, Libye, Itálie, Florencie, Adiže.

Zvláštním případem jsou česká místní jména zakončená na ‑ice (Roudnice, Rokytnice, Lipnice, Sušice, Lužnice, Budějovice, Litoměřice, Hranice, Hostivice, Kaplice, Prčice). U těch si totiž mnohdy nemůžeme být jisti, zda se jedná o jednotné, nebo množné číslo. Jednoduchá pomůcka pro určení gramatického čísla bohužel neexistuje, vždy záleží na konkrétním případě. Pomoci nám může snad jen fakt, že jmen v jednotném čísle ve srovnání s číslem množným je velmi málo a podle příručky Naše místní jména se obvykle jedná o názvy odvozené od vlastností půdy, okolí, porostu daného místa, např. Roudnice, Sušice (na Klatovsku a Uherskohradišťsku), Lužnice, Rokytnice, Lipnice, Skalice, Kopřivnice. Většina ostatních jmen je v čísle množném. Skloňují se jako tzv. podtyp „ulice“. Když si nejsme gramatickým číslem jisti, je nejlepší ověřit si tento údaj ve slovníkové části IJP. Více o těchto místních jménech v kap. Zeměpisná jména pomnožná. Některá místní jména mohou mít obojí tvary –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ podle čísla množného i jednotného, např. do Kytlicdo Kytlice, do Prčicdo Prčice, do Hostivicdo Hostivice. Zvláštní případ jsou jména jako Sušice: Sušice na Přerovsku jsou v množném čísle (do Sušic), Sušice na Klatovsku a Uherskohradišťsku v čísle jednotném (do Sušice). Podobně se chovají např. Holice, Sedlice nebo Lužice.

Jména zakončená ve výslovnosti na [i]

Do kategorie jmen zakončených ve výslovnosti na [i] patří jména některých řek jako Missouri, Zambezi, Mississippi (mohou být rodu žen. i stř.). V nepřímých pádech zůstávají nesklonná. Jména typu Uruguay jsou zakončena ve výslovnosti na [j] –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ více o nich v kap. Zeměpisná jména ženská zakončená ve výslovnosti na souhlásku.