Skloňování obecných jmen → Skloňování jmen středního rodu zakončených na -ao, -eo, -io, -yo, -uo

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Skloňování jmen středního rodu zakončených na -ao, -eo, -io, -yo, -uo

Přejatá podstatná jména středního rodu na ‑o, před nímž předchází vyslovovaná samohláska, kakao, rodeo, video, rádio, embryo, duo, se ve všech pádech j. č. skloňují podle vzoru „město“, ve 2. p. mn. č. podle vzoru „moře“. Ve 3., 6. a 7. p. mn. č. se skloňování liší podle toho, která samohláska předchází v základním tvaru samohlásce ‑o.

  1. Typ kakao má tvary podle „město“: 3. p. ‑ům, 6. p. ‑ech, 7. p. ‑y.
  2. Typ rodeo, video má v PČP a v SSČ kodifikovány tvary podle vzoru „moře“: rodeím, rodeích, rodei. S kodifikovanými variantami se však rozcházejí mluvnice: MČ2 a Čeština –⁠⁠⁠ řeč a jazyk uvádějí skloňování podle „město“. PMČ, s. 278, uvádí jak tvary podle „moře“, tak tvary podle „město“, ale tvar 6. p. mn. č. rodeech hodnotí jako hovorový. Slovo video je uvedeno pouze v PČP, ale bez pádových tvarů. Dublety jsou tedy možné: 3. p. mn. č. rodeům, videůmrodeím, videím, 6. p. mn. č. rodeech, videechrodeích, videích, 7. p. mn. č. rodey, videyrodei, videi.
  3. Typ embryo, resp. rádio má tvary podle „moře“: 3. p. ‑yím, 6. p. ‑yích, 7. p. ‑yi, resp. 3. p. ‑iím, 6. p. ‑iích, 7. p. ‑ii. Měkké skloňování je tu v důsledku „přechodového“ vyslovovaného [j] mezi oběma samohláskami.
  4. Typ duo má v PČP a v SSČ kodifikovány tvary podle „moře“: duím, duích, dui. S kodifikovanými variantami se však rozchází mluvnice MČ2, s. 341, kde je uvedeno skloňování podle „město“; PMČ skloňování neuvádí. Dublety hodnotí jako možné novější ASSČ: k duůmk duím, o duecho duích, s duys dui.

Přehled pádových tvarů v mn. č. podává následující tabulka:

1. p. kakaa rodea videa rádia embrya dua
2. p. kakaí rodeí videí rádií embryí duí
3. p. kakaům rodeím / rodeům videím / videům rádiím embryím duím / duům
4. p. kakaa rodea videa rádia embrya dua
5. p. kakaa rodea videa rádia embrya dua
6. p. kakaech rodeích / rodeech videích / videech rádiích embryích duích / duech
7. p. kakay rodei / rodey videi / videy rádii embryi dui / duy

Pozn. k variantním tvarům: Povědomí rodilých mluvčích o výslovnosti slov s přechodovým [j], anebo bez něj není zcela jednotné, takže jako kritérium pro „měkké“, anebo „tvrdé“ skloňování není zcela spolehlivé. To je zřejmě důvod, proč se příručky rozcházejí u slova rodeo.

Frekvence uvedených slov v tvarech nepřímých pádů mn. č. v textech i v ČNK jsou vesměs nízké, v některých případech se nepodařilo doložit ani jeden výskyt. Nelze tedy činit predikce o vhodnější variantě na základě převažujícího úzu. Frekventované je pouze video; v nepřímých pádech jsou doloženy jako četné obě varianty, např. s videys videi. Kodifikace tvarů mn. č. podle vzoru „moře“ u typu rodeo, video, duo posiluje povědomí tvarové a pravopisné analogie s tvary mn. č. u přejatých slov na ‑eum, ‑uum (s individui, jubilei, stadii, lycei, muzei).