Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Skloňování mužských jmen typu guru, kuli, grizzly, kádí, hippie

Některá přejatá podstatná jména se vzhledem k neobvyklému zakončení svého základního tvaru obtížně začleňují do českého tvaroslovného systému (k příslušným vzorům); jsou to zvláště jména rodu muž. živ. zakončená na ‑u, ‑i/‑y, ‑í.

Životná podstatná jména mužského rodu zakončená na ‑u (typ guru)

K životným podstatným jménům muž. rodu zakončeným na ‑u patří slova: emu, guru, kakadu, kudu, marabu, nandu, zebu.

Zakončení tvoří součást tvarotvorného základu, k němuž se ve všech pádech (s výjimkou 5. p. j. č., který je shodný s 1. p. j. č.) připojují koncovky vzoru „pán“: 2. p. emua, gurua, kakadua, kudua, marabua, nandua, zebua atd.

  jednotné číslomnožné číslo
1. p. guru guruové
2. p. gurua guruů
3. p. guruovi guruům
4. p. gurua guruy
5. p. guru guruové
6. p. guruovi guruech
7. p. guruem guruy

Pozn.: MČ2 považuje jméno kakadu za sklonné, jména emu, zebu řadí k nesklonným. Podle PČP však tato jména mohou být jak nesklonná (2. p. kakadu, emu, zebu), tak i sklonná (2. p. kakadua, emua, zebua).

Guru v PČP není, podle NASCS je guru nesklonné podstatné jméno. V praxi se však běžně skloňuje, doklady najdeme v databázi ČNK i na internetu. Publikace Nová slova v češtině 1 u hesla guru uvádí vedle charakteristiky neskl. m. i skloňování gurua, mn. č. guruové.

Životná mužská podstatná jména zakončená na ‑i, ‑y (typ kuli, grizzly)

K životným podstatným jménům muž. rodu zakončeným na ‑i/y patří slova: aguti, efendi, hadži, kivi, kuli, pekari, regenschori, yetti; dandy, grizzly, husky, pony.

Zakončení tvoří součást základu, k němuž se ve všech pádech j. č. připojují zájmenné koncovky; v popisu mn. č. nejsou příručky zcela jednotné, doporučujeme skloňování podle vzoru „muž“ nebo skloňování zájmenné.

  jednotné číslomnožné číslo
1. p. kuli, grizzly kuliové / kuli, grizzlyové / grizzly
2. p. kuliho, grizzlyho kuliů / kulich, grizzlyů / grizzlych
3. p. kulimu, grizzlymu kuliům / kulim, grizzlyům / grizzlym
4. p. kuliho, grizzlyho kulie / kuli, grizzlye / grizzly
5. p. kuli, grizzly kuliové / kuli, grizzlyové / grizzly
6. p. kulim, grizzlym kuliích / kulich, grizzlyích / grizzlych
7. p. kulim, grizzlym kulii / kulimi, grizzlyi / grizzlymi

Pozn.: PČP uvádějí v 1. p. mn. č. jen podoby grizzlyové, ponyové, ale SSČ i MČ2 mají v mn. č. dubletní tvary: grizzly, grizzlyové; pony, ponyové atd.

Životná mužská podstatná jména zakončená na ‑í, ‑ie [í] (typ kádí, hippie)

K životným podstatným jménům muž. rodu zakončeným na ‑í patří slova kádí, mahdí, muftí, sipáhí. Tato jména se skloňují stejně jako jména na ‑i (viz bod 2), ale v 6. a 7. p. mn. č. mají jen zájmenné koncovky ‑ch, ‑mi (kádích, kádími).

K životným podstatným jménům muž. rodu zakončeným na ‑ie (ve výslovnosti [í]), patří slova hippie, rowdie, yuppiezombie. Tato jména se v j. č. skloňují zájmenně, stejně jako jména na ‑i, ‑y a ‑í. V mn. č. se buď ke zkrácenému základu slova připojují koncovky vzoru „muž“, nebo se uplatňuje nesklonná podoba přejatá z angličtiny.

  jednotné číslomnožné číslo
1. p. hippie hippiové, hippies           
2. p. hippieho hippiů, hippies
3. p. hippiemu hippiům, hippies
4. p. hippieho hippie, hippies
5. p. hippie hippiové, hippies
6. p. hippiem hippiích, hippies
7. p. hippiem hippii, hippies