Skloňování obecných jmen → Skloňování mužských jmen typu guru, kuli, grizzly, kádí, hippie

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Skloňování mužských jmen typu guru, kuli, grizzly, kádí, hippie

Některá přejatá podstatná jména se vzhledem k neobvyklému zakončení svého základního tvaru obtížně začleňují do českého tvaroslovného systému (k příslušným vzorům); jsou to zvláště jména rodu muž. živ. zakončená na ‑u, ‑i/‑y, ‑í.

Životná podstatná jména mužského rodu zakončená na ‑u (typ guru)

K životným podstatným jménům muž. rodu zakončeným na ‑u patří slova: emu, guru, kakadu, kudu, marabu, nandu, zebu.

Zakončení tvoří součást tvarotvorného základu, k němuž se ve všech pádech (s výjimkou 5. p. j. č., který je shodný s 1. p. j. č.) připojují koncovky vzoru „pán“: 2. p. emua, gurua, kakadua, kudua, marabua, nandua, zebua atd. Slova mohou rovněž zůstat nesklonná.

  jednotné číslomnožné číslo
1. p. guru guruové
2. p. gurua guruů
3. p. guruovi guruům
4. p. gurua guruy
5. p. guru guruové
6. p. guruovi guruech
7. p. guruem guruy

Pozn.: Starší příručky nejsou v popisu sklonnosti a nesklonnosti slov s tímto zakončením jednotné. V praxi u některých slov převažují tvary skloňované (např. guru), u jiných naopak nesklonnost (zebu).

Životná mužská podstatná jména zakončená na ‑i, ‑y (typ kuli, grizzly)

K životným podstatným jménům muž. rodu zakončeným na ‑i/y patří slova: aguti, efendi, hadži, kivi, kuli, pekari, regenschori, yetti; dandy, grizzly, husky, pony.

Zakončení tvoří součást základu, k němuž se ve všech pádech j. č. připojují zájmenné koncovky; v popisu mn. č. nejsou příručky zcela jednotné, doporučujeme skloňování podle vzoru „muž“ nebo skloňování zájmenné. Tvary některých pádů mn. č. jsou v podstatě teoretické –⁠⁠⁠ přestože jsou ze systémového hlediska náležité, v praxi jsou doloženy minimálně, popř. vůbec.

  jednotné číslomnožné číslo
1. p. kuli, grizzly kuliové / kuli, grizzlyové / grizzly
2. p. kuliho, grizzlyho kuliů / kulich, grizzlyů / grizzlych
3. p. kulimu, grizzlymu kuliům / kulim, grizzlyům / grizzlym
4. p. kuliho, grizzlyho kulie / kuli, grizzlye / grizzly
5. p. kuli, grizzly kuliové / kuli, grizzlyové / grizzly
6. p. kulim, grizzlym kuliích / kulich, grizzlyích / grizzlych
7. p. kulim, grizzlym kulii / kulimi, grizzlyi / grizzlymi

Životná mužská podstatná jména zakončená na ‑í, ‑ie [í] (typ kádí, hippie)

K životným podstatným jménům muž. rodu zakončeným na ‑í patří slova kádí, mahdí, muftí, sipáhí. Tato jména se skloňují stejně jako jména na ‑i (viz bod 2), ale v 6. a 7. p. mn. č. mají jen zájmenné koncovky ‑ch, ‑mi (kádích, kádími).

K životným podstatným jménům muž. rodu zakončeným na ‑ie (ve výslovnosti [í]), patří slova hippie, rowdie, yuppiezombie. Tato jména se v j. č. skloňují zájmenně, stejně jako jména na ‑i, ‑y a ‑í. V mn. č. se buď ke zkrácenému základu slova připojují koncovky vzoru „muž“, nebo se uplatňuje nesklonná podoba přejatá z angličtiny.

  jednotné číslomnožné číslo
1. p. hippie hippiové, hippies           
2. p. hippieho hippiů, hippies
3. p. hippiemu hippiům, hippies
4. p. hippieho hippie, hippies
5. p. hippie hippiové, hippies
6. p. hippiem hippiích, hippies
7. p. hippiem hippii, hippies