Skloňování obecných jmen → Skloňování mužských jmen zakončených na -us, -ius, -eus, -os, -es

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Skloňování mužských jmen zakončených na -us, -ius, -eus, -os, -es

Obecná mužská podstatná jména latinského a řeckého původu zakončená v 1. p. j. č. na ‑us (‑os, řidčeji ‑es) najdeme v mluvnicích v kapitolách věnovaných přejatým podstatným jménům, která nejsou plně začleněna do deklinačního systému domácích podstatných jmen. Ve všech pádech kromě 1. p. (u neživotných jmen i 4. p.) j. č. vychází skloňování z původního tvarotvorného základu (ten vznikne odtržením koncového ‑us, ‑os, ‑es), k němuž připojujeme koncovky příslušného českého vzoru. Jádro této skupiny slov tvoří jména, u nichž zakončení ‑us, ‑os, ‑es následují po souhlásce.

Podstatná jména s tvarotvorným základem zakončeným na souhlásku

Životná podstatná jména (typ dinosaurus)

Životná podstatná jména, např. brontosaurus, dinosaurus, megalosaurus, pleziosaurus, stegosaurus; cerberus, dicefalus, fámulus, generalissimus, homunkulus, majordomus, makrocefalus, polyfemus; diskobolos; herkules, mefistofeles, se skloňují podle vzoru „pán“. O skloňování vlastních jmen typu Augustus viz Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku. O tvaru 3. a 6. p. viz Skloňování mužských životných jmen –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ konkurence krátkých a dlouhých tvarů v 3. (6.) p. j. č.

  jednotné číslomnožné číslo
1. p. dinosaurus dinosauři (fámulové)
2. p. dinosaura dinosaurů
3. p. dinosaurovi / dinosauru dinosaurům
4. p. dinosaura dinosaury
5. p. dinosaure dinosauři (fámulové)
6. p. dinosaurovi / dinosauru dinosaurech
7. p. dinosaurem dinosaury

Neživotná podstatná jména (typ rytmus)

Neživotná podstatná jména, např. cyklus, eukalyptus, exitus, exodus, habitus, hymnus, chiliasmus/chiliazmus, marasmus/marazmus, meniskus, modus, mýtus, parasympatikus, plexus, rytmus, sarkasmus/sarkazmus, spasmus/spazmus, sylabus, úzus + jména s příponou ‑ismus/‑izmus (mechanismus/mechanizmus, optimismus/optimizmus), dále např. diabetes (mellitus), eponymos, hádes, kosmos, logos, papyros, se skloňují podle vzoru „hrad“.

  jednotné číslomnožné číslo
1. p. rytmus rytmy
2. p. rytmu rytmů
3. p. rytmu rytmům
4. p. rytmus rytmy
5. p. rytme rytmy
6. p. rytmu rytmech (meniscích)
7. p. rytmem rytmy

Někdy se české koncovky vzoru „hrad“ přidávají k celému slovu, např. bonus –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ bonusu, citrus –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ citrusu, fíkus –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ fíkusu, humus –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ humusu, korpus –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ korpusu, krokus –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ krokusu, lakmus –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ lakmusu, luxus –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ luxusu, mošus –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ mošusu, opus –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ opusu, rébus –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ rébusu, status –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ statusu (ale jen statu quo), turnus –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ turnusu, ze jmen na ‑os je to např. epos –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ eposu, étos –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ étosu, chaos –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ chaosu, kolos –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ kolosu, patos –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ patosu.

Dvojí skloňování mají např. slova asparágus –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ asparágusuasparágu, glóbus –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ glóbusuglóbu, lapsus –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ lapsusulapsu, papyrus –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ papyrusupapyru, sinus –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ sinususinu, tonus –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ tonusutonu, virus –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ virusuviru (vedle toho existuje se stejným významem i podoba vir –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ viru).

U několika slov zůstalo zachováno původní skloňování a tvar 1. p. j. č. se přizpůsobil ostatním pádům: v 1. p. došlo ke zdvojení tvarů, např. klérusklér –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ kléru, tetanustetan –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ tetanu, tyfustyf –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ tyfu, paratyfusparatyf –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ paratyfu.

Podstatná jména s tvarotvorným základem zakončeným na samohlásku

Životná podstatná jména s tvarotvorným základem zakončeným na samohlásku + ‑us

Životná podstatná jména zakončená na ‑ius (typ génius)

Životná podstatná jména zakončená na ‑ius, např. génius, nuncius, nonius (‚kůň‘), notárius, ordinárius, patricius, primárius, pronuncius, se skloňují v jednotném čísle podle vzoru „pán“, v množném čísle podle „muž“. O tvaru 3. a 6. p. viz Skloňování mužských životných jmen –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ konkurence krátkých a dlouhých tvarů v 3. (6.) p. j. č.

  jednotné číslomnožné číslo
1. p. génius géniové
2. p. génia géniů
3. p. géniovi / géniu géniům
4. p. génia génie
5. p. génie géniové
6. p. géniovi / géniu géniích
7. p. géniem génii

Životná podstatná jména zakončená na ‑eus (typ farizeusskarabeus)

Životná podstatná jména zakončená na ‑eus: farizeus, basileus, pygmeus, saduceus se skloňují v jednotném čísle podle vzoru „pán“, v množném čísle podle „muž“. O tvaru 3. a 6. p. viz Skloňování mužských životných jmen –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ konkurence krátkých a dlouhých tvarů v 3. (6.) p. j. č.

  jednotné číslomnožné číslo
1. p. farizeus farizeové
2. p. farizea farizeů
3. p. farizeovi / farizeu farizeům
4. p. farizea farizee
5. p. farizee farizeové
6. p. farizeovi / farizeu farizeích
7. p. farizeem farizei

Skloňování v množném čísle podle vzoru „pán“ (které uvádějí některé starší mluvnice) se v praxi objevuje výjimečně, výrazněji se uplatňuje snaha o vyrovnání tvarů 4. a 7. i 6. p. mn. č. se jmény na ‑ius.

Vedle uvedených podob farizeus, pygmeus, saduceus se v češtině užívají (a to častěji) adaptované podoby farizej, pygmej, saducej –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ty se skloňují podle vzoru „muž“ (2. p. farizeje, 7. p. mn. č. farizeji).

Podstatné jméno skarabeus se skloňuje podle vzoru „pán“ v jednotném i množném čísle: 4. a 7. p. skarabey, 6. p. skarabeech. Skarabeus má rovnocennou variantu skarab, i ta se skloňuje podle vzoru „pán“: 2. p. skaraba atd.

Neživotná podstatná jména s tvarotvorným základem zakončeným na samohlásku + ‑us

Neživotná podstatná jména zakončená na ‑ius (typ sestercius)

Neživotná podstatná jména na ‑ius, např. nonius (‚měřítko‘), rádius, sestercius, mají tvary j. č. podle tvrdého vzoru „hrad“ („les“), mn. č. podle měkkého vzoru „stroj“.

  jednotné číslomnožné číslo
1. p. sestercius sestercie
2. p. sestercia sesterciů
3. p. sesterciu sesterciům
4. p. sestercius sestercie
5. p. sestercie sestercie
6. p. sesterciu sesterciích
7. p. sesterciem sestercii

Pozn.: V praxi se poměrně často u slov rádiusnonius užívá i skloňování, při němž se koncovky vzoru „hrad“ připojují k podobě 1. pádu: 2. p. *rádiusu, 7. p. *rádiusem atd. Tyto podoby však nejsou v souladu s příručkami.

Neživotná podstatná jména zakončená na ‑eus (typ nukleus)

Neživotná podstatná jména na ‑eus, např. nukleus, maleus, se skloňují podle vzoru „hrad“.

  jednotné číslomnožné číslo
1. p. nukleus nukley
2. p. nukleu nukleů
3. p. nukleu nukleům
4. p. nukleus nukley
5. p. nuklee nukley
6. p. nukleu nukleech
7. p. nukleem nukley