Tvarosloví – podstatná jména → Spojení typu ve městě Olomouc

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Spojení typu ve městě Olomouc

Ve spojeních typu ve městě Olomouc / ve městě Olomouci jsou obě uvedené možnosti správné. Buď tedy skloňujeme celé spojení: v obci Louňovicích, v hotelu Františku, v restauraci Vyhlídce, na řece Labi, na hradě Okoři, na hoře Řípu atp., nebo název ponecháme v 1. pádě, v tzv. nominativu jmenovacím: v obci Louňovice, v hotelu František, v restauraci Vyhlídka, na řece Labe, na hradě Okoř, na hoře Říp.

Přestože jsou obě možnosti ve většině případů chápány jako rovnocenné, můžeme i zde najít určité stylistické rozdíly a vývojové tendence. Nominativ jmenovací je novější a je užíván zvláště tehdy, je‑li konkrétní jméno cizího původu. Obvykle proto píšeme: u jezera Ontario, na poušti Karakum, ve městě Monrovia, o knize Alamut, s firmou Lisca, se společností Hewlett Packard, o elektronickém obchodě Fler atp. Toto řešení je hojně využíváno také v případech, ve kterých je domácí jméno neobvyklé, řídce užívané, např. na potoku Mastník, na hoře Mezivrata, za osadou Táboráček, v prodejně Naoko.

Od jmen cizího původu, která jsou nesklonná (hrdina města Los Angeles, starosta Kóbe) anebo v češtině obtížněji skloňovatelná (v jeskyni Domica, o regionu Guadeloupe, ve městě Nižnij Tagil, o hlavním městě Praia), se užívání 1. p. rozšířilo i ke jménům domácím, a to zvláště pokud jde o jméno dlouhé nebo by skloňováním určitého jména došlo k méně průhlednému zřetězení pádů. Proto píšeme obyvatelé města Dvůr Králové nad Labem; sledujeme seriál Morava, krásná zem spíše než obyvatelé města Dvora Králové nad Labem; sledujeme seriál Moravu, krásnou zem.

Také u známých jmen si někdy nemusíme být jisti lokálním územ –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ zda je obvyklejší ve městě Mělníku, nebo Mělníce, o městě Nymburku, nebo o Nymburce –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠, i v takových případech si často pomáháme nominativem jmenovacím (ve městě Mělník, služby města Nymburk).

Dalším pravidlem je, že skloňována jsou obvykle jména měst starobylých, s dlouhou tradicí. V mnoha případech jsou však stejnou měrou užívána obě řešení, především pokud je jméno starobylé a zároveň víceslovné (bez obav lze např. psát: nový tajemník Zastupitelstva statutárního města České Budějovicenový tajemník Zastupitelstva statutárního města Českých Budějovic).

V administrativním stylu je obvyklejší užívání nominativu jmenovacího. Důvodem je přehlednost, která je zvláště žádoucí např. v hlavičkách dokumentů (např. smlouva s ČKD Vagonka a Lokotka, a. s.). Lze však psát: Magistrát města PardubicMagistrát města Pardubice, vyhláška města Holešovvyhláška města Holešova, volby Rady města Čáslavvolby Rady města Čáslavi, starosta města Žďárstarosta města Žďáru.

Je rovněž velmi vhodné zvolit si jeden způsob řešení (skloňování jména, nebo jeho ponechání v 1. p.) a ten užívat v celém textu, aby byl zachován jeho jednotný styl.

Na závěr ještě dodáváme, že ve spojení obecného a vlastního jména lidí se nominativu jmenovacího neužívá, správně je pouze: se správcem Friedrichem, nikoli *se správcem Friedrich. Totéž se týká adjektivních názvů ulic, a to bez ohledu na to, stojí‑li přídavné jméno na prvním či druhém místě: bydlí v Hellichově ulici, bydlí v ulici Hellichově, nikoli *v ulici Hellichova, pracuje v Letenské ulici, pracuje v ulici Letenské, nikoli *pracuje v ulici Letenská. Jiná situace nastává, pokud výraz ulice, třída apod. vynecháme, což je obvyklé například při psaní adres: sídlí na adrese Hellichova 535/22, 118 00  Praha 1.