Pravopis – velká písmena → Velká písmena – přírodní útvary

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Velká písmena – přírodní útvary

Ke specifickým pojmenovávacím typům patří názvy oblastí, jejichž součástí jsou spojení: národní park, chráněná krajinná oblast, (národní) přírodní rezervace, (národní) přírodní památka, ptačí oblast. Tyto oblasti, vyznačující se různou mírou ochrany i velikostí, zřizuje vyhláškami Ministerstvo životního prostředí. V nich je vždy uveden typ oblasti, tj. zda jde o národní park, chráněnou krajinnou oblast aj., a za ní je připojen název této oblasti. Ten se píše s prvním písmenem velkým a další jména podle toho, co pojmenovávají (viz Psaní velkých písmen –⁠ obecné poučení).

Typy oblastí se v těchto vyhláškách důsledně píšou s velkým písmenem. Jde však o označení obecné, a proto by se mělo psát písmeno malé: národní park Podyjí, národní park České Švýcarsko; chráněná krajinná oblast Třeboňsko, chráněná krajinná oblast Labské pískovce, chráněná krajinná oblast Slavkovský les, chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví; národní přírodní rezervace Dářko, národní přírodní rezervace Králický Sněžník, národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy, národní přírodní rezervace Býčí skála, národní přírodní rezervace Kamenná slunce; národní přírodní památka Letiště Letňany, národní přírodní památka Hojná Voda, národní přírodní památka Ptačí hora, národní přírodní památka Zbrašovské aragonitové jeskyně; ptačí oblast Krkonoše, ptačí oblast Orlické Záhoří, ptačí oblast Lednické rybníky.

Stejně tak se s malými písmeny píše spojení památný strom: památný strom Pernštejnský tis, památný strom Svatováclavský dub.