Pravopis – velká písmena → Velká písmena – vyznamenání

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Velká písmena – vyznamenání

Řády

Spojení podstatného jména řád s dalším výrazem

Slovo řád (ve významu vyznamenání) se píše s velkým písmenem, ostatní výrazy podle toho, co pojmenovávají: Řád osvobození, Řád hvězdy, Řád dobročinnosti, Řád republiky, Řád práce, Řád lásky, Řád johanitů (ale řád johanitů = sdružení johanitů, viz 43.10), Řád za zásluhy, Řád za dobročinnost, Řád za statečnost, Řád za svobodu –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ za jménem řád následují obecná podstatná jména; Řád bílého lva, Řád bílé orlice, Řád bílé růže, Řád černé orlice, Řád jižního kříže, Řád zlatého rouna, Řád tří zlatých roun, Řád vycházejícího slunce, Řád národní ekonomie, Řád národní slávy, Řád rudé hvězdy, Řád pracovních zásluh, Řád sportovních zásluh –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ za jménem řád následují spojení, která se sama o sobě píšou s malým písmenem; Řád T. G. Masaryka, Řád Františka Josefa, Řád Karla III., Řád Marie Anny, Řád Nilu, Řád Sokola (= název organizace) –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ za jménem řád následují vlastní jména; Řád sv. Anny, Řád sv. Michala, Řád sv. Kateřiny, Řád sv. Karla.

Spojení přídavného jména (dvou přídavných jmen) a podstatného jména řád

Jestliže jde o oficiální název řádu, píše se s velkým písmenem jen první přídavné jméno, jméno řád s malým písmenem a jména za ním podle skutečnosti, kterou pojmenovávají: Královský řád, Záslužný řád, Civilní záslužný řád, Civilní savojský záslužný řád, Vojenský záslužný řád, Karlův vojenský řád, Královský pruský řád johanitů, Domácí řád věrnosti, Domácí řád dokonalého přátelství, Císařský řád sjednocení, Nassavský domácí řád zlatého lva, Indický řád za zásluhy, Národní řád za civilní služby, Národní řád za vojenské služby, Záslužný řád Spolkové republiky Německo, Královský řád Kambodže, Vojenský řád Marie Terezie, Královský řád Viktorie a Alberta, Domácí rytířský řád sv. Huberta, Vojenský řád sv. Bernardina.

O psaní velkých písmen u řádů ve významu ‚sdružení lidí spojených určitými pravidly‘ viz Velká písmena –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.).

Ceny

Stojí‑li výraz cena na prvním místě a poté následuje výraz ve 2. p. nebo předložkové spojení, píše se s velkým písmenem a ostatní jména podle toho, co označují: Cena Thálie, Cena Karla Čapka, Cena Evropské unie za literaturu. Jestliže stojí před tímto výrazem přídavné jméno, píše se s velkým písmenem a slovo cena s malým: Nobelova cena míru, Nobelova cena za medicínu, Čestná cena mincovního obchodu.

Medaile a plakety

Výrazy medaileplaketa se píšou s malým písmenem: zlatá (stříbrná, bronzová) medaile, stříbrná medaile prof. MUDr. Jana Janského, medaile Za zásluhy, medaile Za hrdinství, medaile M. Horákové, medaile Jiřího z Poděbrad, čestná plaketa Nadace Charty 77.

Ostatní pojmenování

K ostatním pojmenováním např. patří: Oscar, Emmy, Grammy, Anděl, Louskáček, Český lev, Český slavík, Křišťálový glóbus, Malý křišťálový glóbus, Zlatý glóbus. Výraz cena není součástí vlastního jména, a proto se píše s malým písmenem: získal cenu Anděl.

S malým písmenem by se měla psát pojmenování označující vítěze různých soutěží, ať už sportovních, nebo společenských: mistr světa (mistr světa v biatlonu), mistr Evropy, mistryně světa (mistryně světa v krasobruslení), mistryně Evropy, fotbalista roku 2007, zasloužilý/národní umělec, zlatý slavík Karel Gott, obec roku 2005, banka roku 2013 atp.