Pravopis – velká písmena → Velká písmena – ulice, třídy, nábřeží, náměstí, mosty, sady, zahrady, aleje, kolonády

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Velká písmena – ulice, třídy, nábřeží, náměstí, mosty, sady, zahrady, aleje, kolonády

Obecné poučení

Výrazy ulice, třída, náměstí, nábřeží, most, sady, alej, kolonáda, pokud označují veřejné prostranství, se píšou vždy s malým písmenem, a to bez ohledu na to, zda stojí na prvním, nebo na druhém místě (obecné výrazy ulice, třída se, zejména v adrese, obvykle neuvádějí): Česká ulice, ulice Bratří Čapků, Národní třída, třída Míru, Mírové náměstí, náměstí Míru, Barrandovský most, most Legií, Vojanovy sady, sady Míru, Valdštejnská zahrada, zahrada Na Valech.

Některé názvy ulic mají ve svém názvu na prvním místě výraz pojmenovávající jiný druh veřejného prostranství, např. sady Pětatřicátníků, sady Pionýrů, alej Svobody. V těchto případech doporučujeme tento výraz psát s malým písmenem, tedy tak, jako se píšou názvy sadů a alejí.

Pokud názvy uvedených veřejných prostranství pojmenovávají stanici hromadné dopravy, píšou se výrazy ulice, náměstí, nábřeží, most atd. s velkým písmenem –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ v adrese: nám. Míru × stanice metra: Náměstí Míru.

Pozn.: Některé obecní, městské úřady a magistráty stále setrvávají u staršího způsobu psaní, zejména pokud jde o předložková spojení (viz bod 2.1). Podle § 28 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, totiž o názvech veřejných prostranství přísluší rozhodovat obci, a to bez ohledu na to, zda je způsob psaní v souladu s obecnými zásadami psaní velkých písmen, nebo ne.

Jednotlivé pojmenovací typy

Předložková spojení

  1. Po předložce následuje podstatné jméno

    Předložka i podstatné jméno se píšou s velkým písmenem: Do Luk, K Rybníčku, náměstí Mezi Zahrádkami, Na Můstku, Nad Vyhlídkou, Od Školy, náměstí Pod Kaštany, Pod Valem, Před Rybníkem, U Průhonu, V Zátiší, Za Potokem.

  2. Po předložce následuje spojení podstatného a přídavného jména

    Předložka i přídavné jméno se píšou vždy s velkým písmenem, podstatné jméno se v převážné většině píše s malým písmenem: K Lesnímu divadlu, Na Staré vinici, Pod Vodárenskou věží, U Horského pramene, U Panského dvora, Za Obecním úřadem.

    S velkým písmenem se podstatné jméno píše jen tehdy, je‑li samo o sobě vlastním jménem: K Starému Bubenči, U Nového Suchdola (výrazy Bubeneč, Suchdol jsou názvy městských částí) nebo pokud spojení přídavného a podstatného jména označuje název města/obce nebo jejich části: K Novým Hradům, K Velké Ohradě. Názvů, ve kterých se píše i podstatné jméno s velkým písmenem, je velmi málo.

Důvodem zavedení způsobu psaní v PČP z r. 1993 K Rybníku, V Zálesí… bylo to, že ne vždy byl pisatel schopen poznat, zda po předložce následuje původem jméno obecné, nebo vlastní. Podle PČP z r. 1957 se mělo psát: Na Rybníčku (podle zaniklé osady Rybníček), ale K rybníku (podle obecného jména rybník), podobně např. V Zátiší, ale V zálesí.

Pokud jde o psaní předložkových názvů ulic, původní způsob psaní se může uplatňovat v textech úzce odborných, tj. v těch, jež jsou zaměřeny na původ místních a pomístních názvů.

Spojení obecného podstatného jména a vlastního jména ve 2. pádě

Obecné jméno (a to i jeho zkratka) ve 2. pádě se ve spojení s vlastním jménem píše s velkým písmenem: náměstí Bratří Synků, nábřeží Kpt. Jaroše, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, ulice Generála Píky.

Psaní ostatních názvů

Mezi ostatní názvy patří např. Úvoz, Náměstí (např. Ovo, Náměstí 5, Mikulov), Panský svět, Jánský vršek, Pražského povstání, (ulice) 5. května, Prvního pluku. Výjimku tvoří název pražské ulice Nový Svět (původně šlo o městskou část, dnes je to jen ulice, způsob psaní však zůstal zachován).

V názvech ulic tvořených dvěma přídavnými jmény se obě píšou s velkým písmenem: Malá Štěpánská, Velká Hradební, Horní Česká, Dolní Česká.