Pravopis – velká písmena → Velká písmena – obce, města, městské části, sídliště a čtvrti

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Velká písmena – obce, města, městské části, sídliště a čtvrti

Názvy obcí, městysů a měst

Ve víceslovných názvech obcí, městysů a měst neobsahujících předložky ani spojovník se píšou u všech plnovýznamových slov velká písmena: České Budějovice, Velké Karlovice, Karlovy Vary, Františkovy Lázně, Sedm Dvorů, Hora Svatého Šebestiána, Lázně Bohdaneč (ale lázně Poděbrady, oficiální název města je Poděbrady). V názvech s výrazem a se tato spojka píše s malým písmenem: Podhorní Újezd a Vojice. V názvech se spojovníkem se po spojovníku píše velké písmeno, pokud je daný výraz vlastním jménem: Frýdek‑Místek, Vračovice-Orlov, Zádveřnice-Raková, Zlatníky-Hodkovice, Zruč‑Senec. Jestliže po spojovníku následuje podstatné jméno obecné, píše se s malým písmenem: Mšené‑lázně, Lipová‑lázně.

V názvech obsahujících předložkové spojení se předložka píše vždy s malým písmenem a první slovo (i když je původem obecné) po předložce vždy s velkým písmenem: Ústí nad Labem, Kostelec u Křížků, Újezd nad Lesy. Pokud po předložce následuje víceslovné pojmenování, píše se tak, jak by se psalo samo o sobě: Rychnov u Nových Hradů, Jakubov u Moravských Budějovic, Kostelec nad Černými lesy (spojení Černé lesy je pomístní jméno), Rychnov v Orlických horách, Vícenice u Náměště nad Oslavou.

Pokud se před zeměpisné názvy umísťují výrazy obec, městys, město, statutární/hlavní město, píšou se s malým písmenem, a to bez ohledu na to, zda označují velikost správní jednotky, nebo druh právnické osoby: obec Prosečnice (požár v obci Prosečnice, kontrola finančního hospodaření obce Prosečnice, starosta obce Prosečnice), městys Budišov, město Tábor, statutární město Plzeň, hlavní město Praha. V rejstříku ekonomických subjektů jsou výrazy obec, městys, město, statutární/hlavní město zapsány s velkými písmeny, ale tento způsob zápisu lze přičítat především tomu, že dané výrazy stojí na začátku jednoho ze sloupců tabulky. Uvedený rejstřík na rozdíl od obchodního rejstříku (v něm jsou zapsány pouze soukromé firmy) však není závazný. Jak vyplývá z konzultací s právníky a soudci i ze zákona č. 128/2000 Sb., je název právnické osoby totožný s názvem zeměpisným. Jen ve třech případech je výraz město součástí zeměpisného názvu a pak se píše s velkým písmenem: Město Albrechtice, Město Touškov, Město Libavá.

Názvy městských částí, čtvrtí a sídlišť

Ve víceslovných názvech městských částí, čtvrtí a sídlišť se píšou u všech slov velká písmena: Malá Strana, Jižní Město, Pražské Předměstí, Slezské Předměstí, Severní Terasa, Bílá Hora (ale Bílá hora = název pražského kopce, podle něhož byla městská čtvrť pojmenována, podobně Černý Most × Černý most, Červený Vrch × Červený vrch).

Ve spojeních obsahujících výraz sídliště se toto slovo píše s velkým písmenem, pokud je součástí názvu. Vždy je tomu tak, jestliže následuje výraz ve 2. p. nebo předložkové spojení: Sídliště Antala Staška, Sídliště Míru, Sídliště Svobody, Sídliště nad Lužnicí, Sídliště na Sadech. Pokud součástí názvu není, píše se s malým písmenem: sídliště Jižní Město, sídliště Černý Most.

Ve spojeních obsahujících výraz čtvrť doporučujeme psát u tohoto slova velké písmeno, pokud je součástí názvu: Tylova Čtvrť, Čtvrť Petra Bezruče, pokud není, je třeba psát písmeno malé: čtvrť Hanspaulka.

Výrazy městská část nebo městský obvod, označující organizační složky příslušného města, se píšou vždy s malým písmenem: starosta městské části Praha 11, internetové stránky městské části Brno‑Líšeň, městský obvod Plzeň 3. Pro způsob psaní výrazů městská část, městský obvod platí totéž co pro psaní výrazů obec, městysměsto (viz bod 1).