Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Velká písmena – obce, města, městské části, sídliště

Názvy obcí, městysů a měst

Ve víceslovných názvech obcí, městysů a měst neobsahujících předložky se píšou u všech slov velká písmena: České Budějovice, Velké Karlovice, Karlovy Vary, Františkovy Lázně, Sedm Dvorů, Hora Svatého Šebestiána, Lázně Bohdaneč (ale lázně Poděbrady, oficiální název města je Poděbrady).

V názvech obsahujících předložkové spojení se předložka píše vždy s malým písmenem a první slovo (i když je původem obecné) po předložce vždy s velkým písmenem: Ústí nad Labem, Kostelec u Křížků, Újezd nad Lesy. Pokud po předložce následuje víceslovné pojmenování, píše se tak, jak by se psalo samo o sobě: Rychnov u Nových Hradů, Jakubov u Moravských Budějovic, Kostelec nad Černými lesy (spojení Černé lesy je pomístní jméno), Rychnov v Orlických horách, Vícenice u Náměště nad Oslavou.

Pokud se před zeměpisné názvy umísťují výrazy obec, městys, město, statutární/hlavní město, píšou se s malým písmenem, a to bez ohledu na to, zda označují velikost správní jednotky, nebo druh právnické osoby: obec Prosečnice (požár v obci Prosečnice, starosta obce Prosečnice), městys Budišov, město Tábor, statutární město Plzeň, hlavní město Praha. Jak vyplývá z konzultací s právníky a ze zákona č. 128/2000 Sb., je název právnické osoby totožný s názvem zeměpisným. Jen ve třech případech je výraz město součástí zeměpisného názvu a pak se píše s velkým písmenem: Město Albrechtice, Město Touškov, Město Libavá.

Názvy městských částí a sídlišť

Ve víceslovných názvech městských částí a sídlišť se píšou u všech slov velká písmena: Malá Strana, Jižní Město, Pražské Předměstí, Slezské Předměstí, Severní Terasa, Bílá Hora (ale Bílá hora = název pražského kopce, podle něhož byla městská čtvrť pojmenována, podobně Černý Most × Černý most, Červený Vrch × Červený vrch).

Ve spojeních obsahujících výraz sídliště se toto slovo píše s velkým písmenem, pokud je součástí názvu. Vždy je tomu tak, jestliže následuje výraz ve 2. p.: Sídliště Antala Staška, Sídliště Míru, Sídliště Svobody, Sídliště nad Lužnicí. Pokud součástí názvu není, píše se s malým písmenem: sídliště Jižní Město, sídliště Černý Most.

Ve spojeních obsahujících výraz čtvrť doporučujeme psát u tohoto slova velké písmeno, pokud je součástí názvu: Tylova Čtvrť, pokud není, je třeba psát písmeno malé: čtvrť Hanspaulka.

Výrazy městská část nebo městský obvod, označující organizační složky příslušného města, se píšou s malým písmenem: starosta městské části Praha 11, internetové stránky městské části Brno‑Líšeň, městský obvod Plzeň 3.