Pravopis – interpunkce → Psaní čárky před výrazy včetně, ne-li

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Psaní čárky před výrazy včetně, ne-li

Včetně

Ve spojení s jmennými výrazy ve 2. p. má včetně funkci předložky. Vzniklé předložkové spojení lze do věty začlenit volně nebo těsně, a tedy psát s čárkou nebo bez ní: Celková cena je 560 Kč(,) včetně dopravy. Prohledal všechny kapsy(,) včetně té roztržené. K protestu se připojila řada lidí(,) včetně nás. O psaní či nepsaní čárky zde rozhoduje především to, zda pisatel chápe celek s včetně jako informačně závažný, či nikoliv. Chápe‑li se celek s včetně jako volně vložený, je třeba jej oddělit čárkami z obou stran: Všechny, včetně bratra, zaměstnal ve své firmě. Celek vložený dovnitř věty lze rovněž chápat jako informačně závažný a čárkami jej neoddělovat: Všechny včetně bratra zaměstnal ve své firmě.

Čárkou neoddělujeme včetně ve funkci příslovce užívaného ve spojeních udávajících rozsah: Práci odevzdejte do 12. 5. včetně.

Ne‑li

Výraz ne‑li, nesoucí význam ‚pokud ne‘, slouží zpravidla k vytčení jedné složky zmnoženého větného členu. Pokud stojí výraz ne‑li před první složkou, čárka se před ním nepíše: Vzbuzovala v nich ne‑li strach, pak aspoň neklid. Návrat k běžnému životu byl pro něj ne‑li nemožný, tak určitě mimořádně obtížný. Soudní rozsudek její kariéru ne‑li ukončil, tedy aspoň na několik let přerušil. Čárku před ne‑li naopak píšeme, slouží‑li tento výraz k připojení další složky zmnoženého větného členu: Pociťoval něhu, ne‑li přímo lásku. Byl mimo bezpečí domova sotva pár minut, ne‑li vteřin. Tyto události ztížily, ne‑li přímo znemožnily její odchod.