Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Psaní čárky před výrazy eventuálně, respektive, případně

Příslovce eventuálně, případně, popřípadě a modální částice respektive uvozují dodatek týkající se dalších případů, které „bereme v úvahu“. Takováto spojení vyjadřují určitou eventualitu a je možno je chápat dvěma způsoby: a) jako několikanásobný větný člen, b) jako volně připojený větný člen, přinášející dodatečnou informaci. Tomu odpovídá také interpunkční řešení, čárku před nimi píšeme vždy: Nezapomeňte si zítra vzít deštník, eventuálně pláštěnku. Pokud mě zítra doma nezastihnete, nechte mi vzkaz ve schránce, případně u sousedky.

Jestliže věta za spojením uvozeným těmito výrazy dále pokračuje, čárka za nimi už nutná není: Helena, popřípadě Eva a Vašek(,) se určitě dříve či později na večírku objeví. Zelenou pláštěnku, eventuálně deštník a holínky(,) ti připravím ráno do předsíně. Vánoce, respektive nákupní horečka a stres s nimi spojené(,) začínají každý rok o něco dříve.

Stojí‑li před spojovacím výrazem závislé věty (např. před spojkou že) zesilující nebo vytýkací výrazy (tj. výrazy respektive, eventuálně apod.), klade se podle doporučení PČP čárka už před vytýkací, nikoli až před samotný spojovací výraz: Potvrdil, že navštíví místní úřad velmi brzy, respektive že se o to pokusí již zítra.

Respektive

Někteří mluvčí používají slova respektive i k naznačení, že to, co řekli předtím, neplatí, např. Byl jsem tam, respektive nebyl, ale řekli mi o tom. Chtěl jsem, respektive jsem musel, odjet už v sobotu. V mnoha případech nedokáže ani sám pisatel jednoznačně rozhodnout, zda výraz po respektive míní jako volně připojený větný člen uvádějící buď alternativu platnou za jiných okolností, anebo opravu: Dvacet let, respektive třicet pět let(,) v totalitarismu. Je to tedy slovo nejednoznačné, proto bychom v textech, ve kterých záleží na přesném vyjádření, zejména v těch s právními důsledky, jako je text zákona, závěť apod., měli raději zvolit jiné, jednoznačné vyjádření.

Případně

Dříve bylo příslovce případně spojováno také s významem ‚vhodně, výstižně, přiměřeně‘ (případná poznámka –⁠ případně poznamenat). Dnes je však slovo případně chápáno výlučně jako spojovací výraz s významem ‚popřípadě, eventuálně‘, a proto má stejné interpunkční řešení: Napiš, případně zatelefonuj.