Pravopis – interpunkce → Psaní čárky před spojkami nebo, či

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Psaní čárky před spojkami nebo, či

Spojka nebo

Základní poučka zní: pokud je spojka nebo užita ve významu slučovacím, čárku před ní nepíšeme, pokud je ve významu vylučovacím, čárku píšeme. Ne vždy je ovšem lehké rozpoznat, o který význam jde.

Typickými slučovacími spojkami jsou a, i: koupím jablka a (i) hrušky, tzn. obojí. Zvolíme‑li však spojku nebo, o „čisté“ slučování nejde: nekoupíme oba druhy ovoce, ale pouze jeden. Pomocí spojky nebo vyjadřujeme volbu mezi dvěma eventualitami. Podstatné je, že eventuality jsou libovolně zaměnitelné a je lhostejno, která z nich bude platit, které dáme přednost (v konečném důsledku mohou nastat i obě). V takovýchto případech se čárka před nebo neklade: Podejte nám zprávu písemně nebo telefonicky. Za škodu na životě nebo na zdraví lidí náhrada nepřísluší, vznikla‑li pracovním úrazem nebo při lovu živočicha, který tuto škodu způsobil.

Jinak je tomu však ve spojeních: Pospěšte si, nebo vám ujede vlak. Přijedete dneska, nebo vás máme čekat až zítra? Jste opravdu spokojení, nebo se potýkáte s problémy? Peníze, nebo život! Zde už nejde o libovolně zaměnitelné eventuality, ale o zřejmý protiklad (poměr vylučovací), a čárka před nebo je proto namístě.

Obvyklé je psát čárku, následují‑li po spojce nebo výrazy spíše, vlastně, lépe: Uvádíte, že velmi zřídka, nebo vlastně nikdy se nespoléháte na jednoho dodavatele. O psaní spojky nebo u dvojitých spojovacích výrazů viz Psaní čárky ve větě jednoduché.

Spojka či

Spojka či je spojce nebo v mnohém podobná. Také pomocí či spojujeme libovolně zaměnitelné eventuality, popř. výčet možností, a čárku nepíšeme: Rukavice na kolo či do posilovny. Okna mohou být zatemněna žaluziemi či roletami. Uvádíme přehled akcí, které klub pořádal či na kterých se podílel. Pokud máte zájem o ceník či se chcete dozvědět více o možnostech inzerce, kontaktujte naše marketingové oddělení.

Čárku před či píšeme, chceme‑li naznačit protiklad, např. v nadpisu výrazně polemického článku: Silniční zákon –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 12 bodů k bezpečí, či k šílenství? Odsun, či vyhnání? Podobně též Být, či nebýt? nebo Dlouho se rozhodovala, zda napsat, či nenapsat tento článek. Teprve soud stanoví, zda se dopustil zpronevěry, či šlo o podvod. O psaní spojky či u dvojitých spojovacích výrazů viz Psaní čárky ve větě jednoduché.