Pravopis – hláska a písmeno, hranice slov → Psaní nnn

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Psaní nnn

Psaní dvou n

Dvě n se píšou u přídavných jmen odvozených příponou ‑ní, ‑ný od podstatných jmen, jejichž slovotvorný základ končí na ‑n, ‑ň. Stejně tak se píšou výrazy od nich odvozené: den –⁠⁠⁠ denní, holeň –⁠⁠⁠ holenní, stehno –⁠⁠⁠ stehenní, temeno –⁠⁠⁠ temenní, cena –⁠⁠⁠ cenný (cennější, nejcennější, cennost), jméno –⁠⁠⁠ jmenný, ochrana –⁠⁠⁠ ochranný, slunce –⁠⁠⁠ slunný, stín –⁠⁠⁠ stinný, slina –⁠⁠⁠ slinný, tepna –⁠⁠⁠ tepenní, výkon –⁠⁠⁠ výkonný (výkonnější, nejvýkonnější, výkonnost, výkonnostní, výkonně), (ne)vina –⁠⁠⁠ (ne)vinný (vinná, vinné, vinní, vinna, vinno, vinni, vinny, ale vinen –⁠⁠⁠ kvůli výslovnosti je mezi obě n vloženo ‑e‑, tedy stejně jako šťastný –⁠⁠⁠ šťasten), telefon –⁠⁠⁠ telefonní atp.

Dvě n se píšou i u přídavných jmen (a u výrazů od nich odvozených), u nichž výchozí podstatné jméno neexistuje nebo se neužívá, ale slovotvorný základ je zakončen na ‑n: bezcenný (bezcennost), všestranný (všestrannější, všestranně, všestrannost, všestrannostní), pohostinný (pohostinně, pohostinnost), stanný, branný, povinný (povinna, povinno, povinni, povinně, povinnost, ale povinen), monotónní, obscénní atp.

Psaní jednoho n

Jedno n se píše:

  1. u přídavných jmen odvozených příponou ‑í od jmen pojmenovávajících zvířata, jejichž kořen končí na ‑n: havran –⁠⁠⁠ havraní, kuna –⁠⁠⁠ kuní, slon –⁠⁠⁠ sloní (srov. ryba –⁠⁠⁠ rybí), a od příčestí trpných: dán –⁠⁠⁠ daný, chráněn –⁠⁠⁠ chráněný, konán –⁠⁠⁠ konaný. S jedním n se píšou i výrazy trojklaný, peřenoklaný (od příčestí klán slovesa klát),
  2. ve slově raný ve významu ‚brzký, časný‘ (raná gotika, rané ovoce) a od vydání PČP z roku 1957 též dceřiný,
  3. u přídavných jmen utvořených od podstatných jmen příponou ‑ěný: vlna –⁠⁠⁠ vlněný, hlína –⁠⁠⁠ hliněný (srov. sláma –⁠⁠⁠ slaměný, olovo –⁠⁠⁠ olověný),
  4. u podstatných jmen původně odvozených od přídavných jmen na ‑ní, ‑ný příponami ‑ík, ‑ice, ‑ina: deník, viník, ceník, vinice, okenice, cenina.