Návštěvnost

Následující dva grafy zobrazují statistiky návštěvnosti od zveřejnění slovníkové části Internetové jazykové příručky 14. 1. 2009 (předtím byla přístupná jen výkladová část) do srpna 2015 včetně. Šedé sloupce a šedá čísla vpravo odpovídají v obou grafech počtům za jednotlivé měsíce, černé sloupečky a černá čísla vlevo odpovídají počtům za jednotlivé dny. Čísla na spodních okrajích grafů označují měsíce. Je snaha nepočítat přístupy, které byly generovány automaticky např. internetovými vyhledávači, alespoň nakolik je možné je rozpoznat (tvoří cca 40 % všech přístupů).

Jednotlivé přístupy (kliknutí)

Celkem více než 53 000 000 přístupů. Přístupů ke slovníkové části je zhruba dvakrát tolik co přístupů k výkladové části. V roce 2014 průměrný denní počet přístupů přesáhl 31 000, ve „školních“ dnech byla průměrná návštěvnost přes 39 000 přístupů.
denní a měsíční graf jednotlivých přístupů
denní a měsíční graf jednotlivých přístupů

Unikátní IP adresy

Celkem více než 1 700 000 unikátních IP adres.
denní a měsíční graf unikátních IP adres
denní a měsíční graf unikátních IP adres