Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech.

Psaní čárky před spojkami nebo, či

Spojka nebo

Základní poučka zní: pokud je spojka nebo užita ve významu slučovacím, čárku před ní nepíšeme, pokud je ve významu vylučovacím, čárku píšeme. Ne vždy je ovšem lehké rozpoznat, o který význam jde.

Typickými slučovacími spojkami jsou a, i: koupím jablka a (i) hrušky, tzn. obojí. Zvolíme-li však spojku nebo, o „čisté“ slučování nejde: nekoupíme oba druhy ovoce, ale pouze jeden. Pomocí spojky nebo vyjadřujeme volbu mezi dvěma eventualitami. Podstatné je, že eventuality jsou libovolně zaměnitelné a je lhostejno, která z nich bude platit, které dáme přednost (v konečném důsledku mohou nastat i obě). V takovýchto případech se čárka před nebo neklade: Podejte nám zprávu písemně nebo telefonicky. Za škodu na životě nebo na zdraví lidí náhrada nepřísluší, vznikla-li pracovním úrazem nebo při lovu živočicha, který tuto škodu způsobil.

Jinak je tomu však ve spojeních: Pospěšte si, nebo vám ujede vlak. Přijedete dneska, nebo vás máme čekat až zítra? Jste opravdu spokojení, nebo se potýkáte s problémy? Peníze, nebo život! Zde už nejde o libovolně zaměnitelné eventuality, ale o zřejmý protiklad (poměr vylučovací), a čárka před nebo je proto namístě.

Obvyklé je též psát čárku, následují-li po spojce nebo výrazy spíše, vlastně, lépe: Uvádíte, že velmi zřídka, nebo vlastně nikdy se nespoléháte na jednoho dodavatele. O psaní spojky nebo ve dvojitých spojovacích výrazech viz Psaní čárky ve větě jednoduché.

Spojka či

Spojka či je spojce nebo v mnohém podobná. Také pomocí či spojujeme libovolně zaměnitelné eventuality, popř. výčet možností, a čárku nepíšeme: Rukavice na kolo či do posilovny. Okna mohou být zatemněna žaluziemi či roletami. Uvádíme přehled akcí, které klub pořádal či na kterých se podílel. Pokud máte zájem o ceník či se chcete dozvědět více o možnostech inzerce, kontaktujte naše marketingové oddělení.

Čárku před či píšeme, chceme-li naznačit protiklad, např. v nadpisu výrazně polemického článku: Silniční zákon – 12 bodů k bezpečí, či k šílenství? Odsun, či vyhnání? Podobně též Být, či nebýt? nebo Dlouho se rozhodovala, zda napsat, či nenapsat tento článek. Teprve soud stanoví, zda se dopustil zpronevěry, či šlo o podvod. O psaní spojky či v dvojitých spojovacích výrazech viz Psaní čárky ve větě jednoduché.