General explanations of grammatical and orthographical phenomena.

1. p. ve spojeních typu „ve městě Olomouc“

Ve spojeních typu ve městě Olomouc / ve městě Olomouci jsou obě uvedené možnosti správné. Buď tedy skloňujeme celé spojení: v obci Louňovicích, v hotelu Františku, v restauraci Vyhlídce, na řece Labi, na hradu Okoři, na hoře Řípu atp.; nebo je ponecháme v prvním pádě, v tzv. nominativu jmenovacím: v obci Louňovice, v hotelu František, v restauraci Vyhlídka, na řece Labe, na hradu Okoř, na hoře Říp.

Přestože jsou obě možnosti ve většině případů chápány jako rovnocenné, můžeme i zde najít určité stylistické rozdíly a vývojové tendence. Nominativ jmenovací je novější a je užíván zvláště tehdy, je-li konkrétní jméno cizího původu. Obvykle proto píšeme: u jezera Ontario, na poušti Karakum,  ve městě Monrovia, o knize Alamut, s firmou Lisca, se společností Hewlett Packard, v pobočce Ikea, o elektronickém obchodě Fler atp. Toto řešení je hojně využíváno také v případech, kdy je domácí jméno neobvyklé, řídce užívané, např.: na potoku Mastník, na hoře Mezivrata, za osadou Táboráček, v prodejně Naoko.

Od jmen cizího původu, která jsou nesklonná (hrdina města Los Angeles, starosta Kóbe) anebo v češtině obtížněji skloňovatelná (na pohoří Kordillery, ve vesnici Štanjel, o městu Bruggy), se užívání prvního pádu rozšířilo i ke jménům domácím, a to zvláště pokud jde o jméno dlouhé nebo by skloňováním určitého jména došlo k méně průhlednému zřetězení pádů. Proto píšeme:

představenstvo města Dvůr Králové nad Labem
sledujeme seriál Morava, krásná zem

spíše než

představenstvo města Dvora Králové nad Labem
sledujeme seriál Moravu, krásnou zem

Také u známých jmen si někdy nemusíme být jisti lokálním územ – zda je obvyklejší ve městě Mělníku nebo Mělníce, o městě Nymburku nebo o Nymburce –, i v takových případech si často pomáháme nominativem jmenovacím (ve městě Mělník, služby města Nymburk).

Dalším pravidlem je, že skloňována jsou obvykle jména měst starobylých, s dlouhou tradicí. V mnoha případech jsou však stejnou měrou užívána obě řešení, především pokud je jméno starobylé a zároveň víceslovné (bez obav lze např. psát: nový tajemník Zastupitelstva města České Budějovice i nový tajemník Zastupitelstva města Českých Budějovic).

V administrativním stylu je obvyklejší užívání nominativu jmenovacího. Důvodem je přehlednost, která je zvláště žádoucí např. v hlavičkách dokumentů (např. smlouva s ČKD Vagonka a Lokotka, a. s.). Lze však psát:

Magistrát města Pardubic Magistrát města Pardubice
vyhláška města Holešov
vyhláška města Holešova
volby Rady města Čáslav
volby Rady města Čáslavi
starosta města Žďár
starosta města Žďáru

Je rovněž velmi vhodné zvolit si jeden způsob řešení (skloňování jména, nebo jeho ponechání v prvním pádu) a ten užívat v celém textu, aby byl zachován jeho jednotný styl.

Na závěr ještě dodáváme, že ve spojení obecného a vlastního jména lidí se nominativu jmenovacího neužívá, správně je pouze: se správcem Friedrichem nikoli *se správcem Friedrich. Jiným typem je nakladatelství J. Otto (nikoli *nakladatelství J. Otta), v němž vlastní jméno nepojmenovává osobu vlastníka, ale slouží jako značka. Stejně tak ve spojeních lékárenský řetězec Dr. Max, klientská karta Dr. Max (nikoli *lékárenský řetězec Dr. Maxe, *klientská karta Dr. Maxe) jde už o logo firmy, nikoli o majitele lékáren.