Návštěvnost

Následující dva grafy zobrazují statistiky návštěvnosti od zveřejnění slovníkové části Internetové jazykové příručky 14. 1. 2009 (předtím byla přístupná jen výkladová část) do října 2014 včetně. Šedé sloupce a šedá čísla vpravo odpovídají v obou grafech počtům za jednotlivé měsíce, černé sloupečky a černá čísla vlevo odpovídají počtům za jednotlivé dny. Čísla na spodních okrajích grafů označují měsíce. Je snaha nepočítat přístupy, které byly generovány automaticky např. internetovými vyhledávači, alespoň nakolik je možné je rozpoznat (tvoří cca 40 % všech přístupů).

Jednotlivé přístupy (kliknutí)

Celkem více než 43 000 000 přístupů. Přístupů ke slovníkové části je zhruba dvakrát tolik co přístupů k výkladové části. V roce 2013 průměrný denní počet přístupů přesáhl 24 000, ve „školních“ dnech byla průměrná návštěvnost přes 30 000 přístupů.
denní a měsíční graf jednotlivých přístupů
denní a měsíční graf jednotlivých přístupů

Unikátní IP adresy

Celkem více než 1 500 000 unikátních IP adres.
denní a měsíční graf unikátních IP adres
denní a měsíční graf unikátních IP adres