Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech.

Přídavná jména zakončená na -ální, -ární

Se zakončením na lnírní se v češtině setkáváme pouze u přejatých přídavných jmen. Některá taková přídavná jména mají charakter termínů a užívají se především v odborném stylu. Skupiny l-r- před příponou -ní nejsou prostředky domácího původu, v daných přídavných jménech jsou zachovány podle původního jazyka. Máme tedy v češtině přejatá přídavná jména jako feudální, vizuální, maximální nebo primární, elementární, imaginární, terciární.

Od těchto přídavných jmen se zcela pravidelně tvoří příslovce na lně/-árně a podstatná jména na lnost/-árnost.

Podoba skupiny l- se v různých jazycích, z nichž k nám jména na lní pronikla, liší. Proto se i v češtině, byť dnes již zřídka, objevují chybné podoby ovlivněné jinými jazyky, např. *aktuelní, *individuelní, vzpomeňme např. na Haškův povídkový soubor Reelní podnik. S konkurencí variant lní-elní počítá v některých případech i PSJČ z 1. pol. 20. století, v současné češtině však považujeme za náležité pouze podoby s lní: aktuální, individuální apod. Chybné tvary u přídavných jmen na rní jsou až na výjimky zcela ojedinělé.

V poslední době se vedle tradičních přejatých přídavných jmen na -ní objevují také přídavná jména na lní, např. multikulturní – multikulturální, strukturní – strukturální. Podoby na lní jsou patrně ovlivněny angličtinou, je v nich zachována anglická adjektivní přípona -al (multicultural, structural). Podoby na lní v češtině nelze označit za chybné, mají oporu ve starších přejímkách s lní (srov. maximální), stejně tak je však nelze označit za potřebné. Významově se totiž od podob na -ní nijak neliší, nepřinášejí žádný nový významový rys: lze pořádat např. jak multikulturní festival, tak multikulturální festival. Podoby s lní nepronikají rovnoměrně, v některých spojeních se drží tradiční podoby, máme např. spíše bilingvní vzdělávání, bilingvního jedince než bilingvální vzdělávání či bilingválního jedince.