Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech.

Skloňování ženských jmen zakončených na -is, -ida

Tvary 1. p. j. č. těchto přejatých podstatných jmen mají kmenotvornou příponu -is a nulovou koncovku; ostatní pádové tvary jsou tvořeny z tzv. alternativního kmene: mají příponu -id a koncovky vzoru „žena“.

Vedle vlastních jmen (viz Osobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na souhlásku) sem patří velká skupina odborných lékařských výrazů ženského rodu, především názvy chorob jako artritis – 2. p. artritidy, bronchitis – 2. p. bronchitidy, celulitis – 2. p. celulitidy, dermatitis – 2. p. dermatitidy, gastritis – 2. p. gastritidy, hepatitis – 2. p. hepatitidy, laryngitis – 2. p. laryngitidy, meningitis – 2. p.  meningitidy, rachitis – 2. p. rachitidy, syfilis – 2. p.  syfilidy, tracheitis – 2. p. tracheitidy.

U těchto jmen došlo k tvarovému vyrovnání tím, že se slovotvorně přizpůsobila jejich základní podoba: v 1. p. j. č. se užívají analogické podoby podle ostatních tvarů: artritida, bronchitida, celulitida, dermatitida, gastritida, hepatitida, laryngitida, meningitida, rachitida, syfilida, tracheitida. Podoby na -is se užívají v úzce odborných textech.